DBU'S UNGDOMSFOND AF 18. MAJ 1964

DSC_2113.JPG

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende.  

Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag, Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der udpeges af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af DBU. 

DBU´s Ungdomsfond kan kun ansøges via DBU´s digitale ansøgningsskema.

Læs mere herDBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964

Vær opmærksom på, at klubber højest kan modtage bevillinger fra Ungdomsfonden hvert 5. år, Bestyrelsen anmoder desuden om, at hver klub kun kan fremsende een ansøgning, da klubben selv bør prioritere hvilke aktiviteter, man vil søge midler til.  

Bestyrelsen støtter ikke allerede afholdte aktiviteter. Det er derfor vigtigt at søge i god tid inden aktiviteten afholdes.

Forårsuddelingen behandler ansøgninger vedr. aktiviteter, der afvikles fra september til februar og efterårsuddelingen behandler ansøgninger der vedrører aktiviteter, der afvikles februar-september).

Vigtigt: Hvis du søger som enkeltperson i kategorien "nødlidte" skal du benytte dit personlige NemID til at logge på.

Ansøgningsfrist efterår:

Fristen for ansøgninger til fondens efterårs-uddeling 2019 er den 5. november. Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio december. Ansøgningsskemaet vil være åbent fra medio august via link fra denne side.

Hvordan ansøger du?

Fonden kan kun søges via DBU's digitale ansøgningsportal, som du finder link til på denne side, når fonden åbner for ansøgninger forår og efterår. Her finder du også information om ansøgningsfrister.

For at kunne ansøge via DBU' s digitale ansøgningsportal skal du - hvis du søger som klub til arbejdet med Ungdomshold - bruge: 

  • En DBU-profil (Mit DBU). Har du ikke det eller kan du ikke huske dine profiloplysninger kan du enten oprette en profileller få tilsendt dine loginoplysninger som du så kan nulstille.   
  • Accept fra en tegningsberettiget i klubben
  • Et klubnummer. Dette kan man få fra den tegningsberretigede
  • Det er desuden en forudsætning for at kunne logge ind, at klubben har oprettet følgende oplysninger i KlubOffice: - Klubbens adresse - klubbens postnummer - Klubbens by - klubbens reg.- og kontonummer - klubbens e-mailadresse.

OBS: Hvis ikke disse oplysninger er tilstede i Kluboffice vil systemet melde fejl.   Alle oplysninger angives i menuen klubben --> Klubinfo

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fundraiser Lene Wittek-Holmberg på lewi@dbu.dk