Årets fodboldleder

Jens Erik Petersen HG Fodbold Årets Fodboldleder 2021

Jens-Erik Petersen fra HG Fodbold blev kåret som årets fodboldleder på Sjælland i 2021


Prisen som årets fodboldleder er en pris, hvor vi hylder en fodboldleder, der med sine lederegenskaber, sit engagement og sin viden er med til at sikre at fodbolden på Sjælland, med sit virke i en klub og dermed et lokalområde, har de bedst mulige betingelser for at glæde og engagere børn og voksne. 

Årets Fodboldleder på Sjælland vil efter kåringen blive en del af større felt på 5 fodboldledere, udvalgt af de respektive lokalunioner, der alle har muligheden for at vinde prisen som årets danske fodboldleder og blive indstillet til prisen som "Best Grassroot Leader" i UEFA.

Kriterier for udvælgelse af Årets Fodboldleder

  • Skal have været aktiv som frivillig, ulønnet leder indenfor en fodboldklub og/eller lokalunion
  • Skal have gjort en markant forskel for medlemmerne – ikke nødvendigvis gennem en lang årrække
  • Personen skal evne lederskab, dvs, motivere, være iderig, vedholdende og samle kræfterne i klubben
  • Indstillingen må meget gerne være understøttet af andre klubber end den pågældendes egen

Hvem kan indstille
Kun anmeldte kontaktpersoner kan indstille personer til priser og legater.

Det kræver kun tre ting:

Skriv en begrundelse for jeres indstilling af personen, og tilføj meget gerne en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad klubbens kandidat har lavet i klubben (med angivelse af årstal).

Mærk jeres e-mail med navnet på den pris og/eller det legat, som I ønsker at indstille personen til.

Man kan kun indstille personen til én pris eller ét legat.

Send indstillingen til DBU Sjælland på nich@dbusjaelland.dk
Indstillingen skal indeholde klubbens navn, kontaktpersonens navn, adresse og telefonnummer samt navn og adresse på den indstillede.

Bemærk DBU Sjælland skal have modtaget jeres indstilling senest 1. november for at personen kan komme i betragtning til prisen eller legatet.