Hvordan startes en fodboldklub

Her kan du læse om DBU Sjællands og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) regler for optagelse af nye medlemsklubber

 


(Senest tilrettet marts 2018)

Krav til nye medlemsklubber
DBU Sjællands regulativ til optagelse af nye medlemsklubber indeholder oplysninger om for eksempel krav og tidsfrister ved nyt medlemskab. Her kan du læse om DBU Sjællands regler for optagelse af nye medlemsklubber.

DBU Sjællands love § 2.1
Som ordinære medlemmer optages fodboldspillende klubber* under unionens område. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt oplysning om formandens, kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers navn og adresse.

Endvidere må en ny klub, samtidig med ansøgning om optagelse, kunne dokumentere at have et reglementeret baneanlæg , som opfylder betingelserne for respektive turneringsreglementer, til rådighed. Unionen er berettiget til at syne dette anlæg inden godkendelse. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og frister.

*Følgende typer klubber betragtes som fodboldspillende klubber:
• Fodboldklubber
• Futsalklubber
• Fodbold Fitness klubber
• Streetfodbold klubber
• Idræts- og efterskoler

Når en klub er godkendt som medlem, skal den – forinden tilmelding til aktiviteter – have deltaget i et obligatorisk informationsmøde. Samtidig med en ny klub første gang tilmelder hold til turneringen, skal klubben dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere til disse hold.

Optagelsesgebyr er kr. 1.500,-. Der skal endvidere indbetales et depositum på kr. 3.000,-, som tilbagebetales, når klubben har gennemført 5 på hinanden følgende turneringsår.

Optagelse af nye klubber skal være foretaget senest 1. juni eller 1. december for at kunne sikre deltagelse i turneringen den efterfølgende turneringshalvdel.

Særligt for klubber indmeldt før 11.01.2014

For klubber, som er indmeldt inden 11. januar 2014, er følgende gældende:
Når en ny klub første gang tilmelder hold til turneringen, skal klubben dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere til disse hold. Dokumentationen skal ske i form af indsendelse af spillercertifikater eller spiller-erklæringer for mindst 15 spillere pr. 11-mandshold, og mindst 10 spillere pr. 7-mandshold.

Optagelse af nye klubber skal være foretaget senest 1. juni eller 1. december for at kunne deltage i turneringen den efterfølgende turneringshalvdel, med ansøgningsfrist en måned inden.

DIF's krav til nye medlemsklubber
For at kunne spille fodbold i DBU lokalunioners turneringer skal foreningen optages som medlem af den pågældende lokalunion, hvori klubben befinder sig.

Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af følgende:

 • Navn (husk fødselsdato / dd-mm-åå) og adresse på klubbens formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Skriftlig dokumentation fra kommunen på, at den nye klub kan dokumentere, at den har et reglementeret baneanlæg til rådighed, som opfylder betingelserne for de respektive turneringsreglementer. Der skal desuden være tilstrækkelige omklædningsfaciliteter til rådighed, såvel i weekender som på enkelte hverdagsaftener.
 • Klubbens vedtægter/love.
 • Klubbens spilledragt.


For at opfylde lokal unionernes optagelsesbetingelser er der en række punkter, som foreningens vedtægter skal opfylde, og en række punkter, som foreningens vedtægter bør indeholde. Vær blandt andet opmærksom på, at vedtægter ikke må indeholde begrænsninger for, hvem der kan blive medlem af klubben (alder, race, køn osv.)

Den ideelle ”standardvedtægt" bør indeholde følgende punkter:

 • Vedtægterne skal være vedtaget på foreningens generalforsamling.
 • Foreningens navn og hjemsted
 • Foreningens formål
 • Medlemskab af organisationer
 • Optagelse af medlemmer (DBU Sjælland tillader ingen begrænsninger)
 • Kontingent, indskud
 • Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer
 • Restance
 • Udelukkelse og eksklusion
 • Ordinær generalforsamling
 • Dagsorden
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Generalforsamlingens ledelse
 • Valg af bestyrelse
 • Bestyrelsens konstituering
 • Regnskab
 • Revision
 • Vedtægtsændringer
 • Foreningens opløsningVedtægterne skal være vedtaget på foreningens generalforsamling.
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har udgivet et emnehæfte med titlen ”Idrætsforeningens vedtægter”. Hæftet findes i PDF-format herunder og kan rekvireres hos DIF på tlf. 4326 2060.
Unionsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse senest på førstkommende bestyrelsesmøde.

Optagelse af nye klubber skal være foretaget senest 1. juni eller 1. december for at kunne deltage i turneringen.

Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet et hæfte, som kan hjælpe med udarbejdelsen af klubbens vedtægter.

 

 

Ansøgning
Hvis du ønsker at ansøge om medlemsskab så udfyld nedenstående formular

Vedtægter uploades i PDF-format

Budget uploades i PDF-format

Uploades i PDF-format

Kontaktinformation på Formand

Kontaktinformation på kasserer

Kontaktinformation på klubbens postadresse