Hvad er et Fodboldpas? 
Svar: Fodboldpasset er brugerens helt personlige 'pas', som bl.a. sikrer spilleberettigelse i DBU's turneringer. I passet opbevares alle de vigtige personlige oplysninger, som brugeren til enhver tid kan se og rette.

Fodboldpasset indeholder:

  • Vilkår og betingelser - accept i forhold til databeskyttelsesloven
  • Brugerens data - sikring af at vi har korrekte oplysninger
  • Spillercertifikat
  • Medlemskab(er)
  • Foto samtykke (klubber som anvender Klub-CMS)

Hvordan kan vi som klub nemt påminde vores spillere om at aktivere Fodboldpasset?
Svar: Det er super nemt og klares med kun fire klik i KlubOffice. Se her hvordan.
Samme sted har I også et Fodboldpas barometer, hvor I kan se hvordan det går med aktiveringen af passet i jeres klub. Husk at et aktivt Fodboldpas er påkrævet for at komme på et holdkort efter 1. august 18.

Spørgsmål: Flere i familien er oprettet med samme mailadresse. Hvordan får vi hver især adgang til vores profiloplysninger, hvis vi ikke kan huske vores adgangskode(r)?
Svar: Du skal bruge funktionen 'glemt adgangskode' i Fodbold app'en eller på MitDBU på dbu.dk. Når du indtaster din mailadresse, vil du få tilsendt separate links til nulstilling af adgangskode for alle de brugere, der er tilknyttet mailen.

Hvad nu hvis spilleren er på ferie og først kan aktivere efter 1. august. Kan vedkommende så ikke spille hele efteråret?
Svar: Ingen grund til bekymring. Spilleren er spilleberettiget og kan påføres holdkortet fra det tidspunkt, hvor Fodboldpasset aktiveres på.

Hvorfor skal vi have et Fodboldpas? 
Svar: Først og fremmest skal vi alle i fodboldfamilien – dvs. både klubber, unioner, DBU, Divisionsforeningen m.fl. - overholde den nye databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft 25. maj. Indeholdt i den er, at man skal oplyse om, hvordan personers data opbevares og behandles. 
Det kan Fodboldpasset hjælpe jer med, da det indeholder ”Vilkår og betingelser”, der gælder i hele fødekæden fra klub til FIFA så at sige. Men også god datakvalitet er en del af forordningen, og passet vil sørge for, at personen er tæt på egne data og bliver bevidst om at tilrette disse. Det vil være en stor hjælp for klubben. 
 
Vi benytter så lejligheden til at bevidstgøre spillerne om, hvor deres spillercertifikat befinder sig og hvilke(n) klub, de er medlemmer i. Som noget nyt har alle spillere fået tildelt et spillercertifikat. Tidligere var det reelt kun, når man skiftede klub, at der var et certifikat.  

Fodboldpasset vil også vise hvor man er medlem henne, så på den måde bliver det faktisk også et slags medlemsbevis, som I som klub evt. kan bruge i sammenhænge hvor det giver mening. 
 
Og som det sidste skal vi have et konkret SAMTYKKE fra personen til at vise billeder af personer, som andre har uploadet af spillerne og som f.eks. vises på jeres (klubbens) hjemmesider/platforme – kun hvis I er en af de små 500 klubber, som bruger Klub-CMS - og/eller DBU’s/lokalunionernes platforme. F.eks. hvis en træner har uploadet et spillerbillede, som vises på klubbens hjemmeside. 
 
Det betyder så også, at vi har skjult/deaktiveret visning af billeder på klubbernes/DBU’s platforme. Når brugeren giver samtykke, bliver det automatisk vist igen. 

Behøver vi så ikke at gøre andet i forhold til Databeskyttelsesforordningen? 
Svar: Med fodboldpasset kommer I et godt stykke af vejen, men der er naturligvis andre ting. som I selv har ansvar for. Læs mere her. 

Skal vi som klub ikke have en dataaftale med DBU?

Svar: Jo, det skal I. Aftalen ligger i KlubOffice og skulle accepteres senest 25. maj.
 
Vi bruger andre systemer end DBU's IT klubpakke. Overholder vi så stadig lovgivningen? 
Svar: Fodboldpassets vilkår og betingelser kan af gode grunde ikke italesætte behandling af data i 3. parts systemer, som vi hverken kender eller har råderet over. Vi kan derfor i fodboldpasset kun tage højde for, hvordan data behandles i DBU’s systemer (KlubOffice, KampKlar, Klub-CMS, m.v.) 
 
Hvordan aktiveres Fodboldpasset? 
Svar: Man kan aktivere sit Fodboldpas på tre forskellige platforme. Hvis man er fodboldspiller over 12 år, kan man med fordel aktivere det via DBU's helt nye spillerapp, Driblr. App'en kan findes i App Store eller Google Play. Hvis du er værge til en fodboldspiller under 12 år, forælder eller i en anden funktion i din klub, kan man aktivere sit Fodboldpas via Fodbold app'en (den med DBU-logoet) eller via Mit DBU på www.dbu.dk.
 
Hvornår er Fodboldpasset gældende fra? 
Svar: Vi indsluser passet fra ultimo maj måned, men reelt er det er først obligatorisk i forhold til spilleberettigelse pr. 1. august i år. Spilleren er spilleberettiget fra det øjeblik, hvor passet er aktiveret.

Vi ser et inaktivt fodboldpas på et medlem i KlubOffice, men spilleren siger at passet ER aktivt. Hvordan kan det være?
Svar: Der er to mulige årsager:
1. Spilleren har to profiler. I kigger på den rigtige (altså den hvor spillerens er tilknyttet klubben), mens spilleren selv har oprettet en anden profil og har aktivt pas på denne. Det er klubbens der gælder, da spillerdelen jo ligger herpå. Løsningen er at kontakte DBU på 47374000 og få smeltet profilerne sammen.
2. Spilleren har en gl. version af Fodbold app'en, hvor der var en fejl, som kunne tolkes som at passet er aktivt. Bed spilleren opdatere til nyeste version og logge på igen.
 
Skal Fodboldpasset fornyes? 
Svar: Nej, men der kan komme ændringer i vilkår og betingelser, og disse skal så accepteres på ny, når du kommer ind på Mit DBU eller app. Lidt ligesom man kender det fra f.eks. Apple på iPhone / iPads, hvor man bliver bedt om at sige ”Enig” til nye betingelser ind imellem. Sørg for at have dine data opdateret, så vil du altid modtage besked (e-mail/push), når der sker nyt med dit fodboldpas. 
 
Hvilke regler gælder for Fodboldpasset i forhold til spilleberettigelse? 
Svar: For at være spilleberettiget skal spilleren have aktiveret sit Fodboldpas. Spillere kan fra 1. august 2018 ikke vælges til holdkort, hvis Fodboldpasset ikke er aktiveret.  
For rækker uden holdkort gælder det, at man ligeledes skal have aktiveret sit Fodboldpas for at være spilleberettiget. 
 
Hvem gælder Fodboldpasset for? 
Svar: Fodboldpasset gælder for alle spillere, uanset alder. Lille William på 4 år eller veteranen Villy på 62 år. Dette naturligvis fordi databeskyttelsesforordningen gælder for alle. 
 
For spillere under 13 år gælder det, at det er forældremyndighedshaver, som skal aktivere for barnet - via barnets login. Mellem 13 og 18 år kan både spiller og forældermyndighedshaver gøre det, mens alle over 18 år selv står for det.  

Fodboldpasset gælder også for alle dommere, alle frivillige trænere/ledere samt alle øvrige brugere af DBU's systemer/apps. Fælles for alle er at de - ved login på enten Mit DBU, den nye app Driblr eller Fodbold app'en - vil blive mødt af en guide til aktivering af passet.
 
Skal Fodbold Fitness-spillere have et fodboldpas og aktivere det? 
Svar: Fodbold Fitness-spillere bør registreres som fodboldspillere i KlubOffice. Derved får de nemlig også et fodboldpas, som de kan aktivere. Ved at gøre det accepterer de Vilkår og Betingelser, der bl.a. beskriver, hvordan I som klub opbevarer og behandler deres data. Derved er I på sikker grund i forhold til den oplysningspligt, der er en del af databeskyttelsesforordningen (stramningerne i persondataloven). 

Hvor ligger Fodboldpasset? 
Svar: Fodboldpasset lever på tre forskellige platforme: 

1) Den nye app til spillere - Driblr (kan hentes gratis i App Store eller Google Play) 
2) Fodbold app’en 
3) Mit DBU på www.dbu.dk 
 
Hvad er Driblr for noget? 
Svar: Driblr er en app, der giver jeres spillere mange forskellige spændende informationer, statistikker og meget mere, om dem selv og deres hold. Den vil være med til at fastholde spillere i fodbolden, fordi vi præsenterer dem for et spændende spillerunivers med masser af interessant indhold. Driblr bygger på de tilgængelige data vi har om spillerne, således at app'en retter sig efter den spiller som logger ind. Dermed giver Driblr ikke meget mening for øvrige målgrupper (trænere, ledere, forældre m.fl.). 
 
Hvordan får spillerne besked om Fodboldpasset? 
Svar: Spillere fra 12 år og opefter modtager en e-mail, som fører dem ind mod deres Fodboldpas i den nye spiller app; Driblr. 
 
Vi bruger følgende ”tre-trins-model” mod spillerne – i prioriteret rækkefølge: 
 
1) E-mail 
2) Push notifikation (Fodbold app’en) - hvis spillerne er brugere og har sagt ja til notifikationer naturligvis 
3) SMS 

NB! E-mails sendes til brugerne fra mandag den 28. maj og ca. 10-12 dage frem. Af tekniske hensyn puljes disse, så jeres medlemmer skal ikke være urolige såfremt de ikke lige har hørt noget i den første uge.
 
Derfor er det også EKSTREMT VIGTIGT, at I i klubberne får opdateret jeres spilleres e-mail og mobilnumre, således at brugerne kan få fremsendt deres DBU-login, som de skal bruge for at aktivere passet. 
 
Spillere under 12 år får også direkte besked – også via tre-trins-modellen ovenfor – men her bliver de ledt mod Fodbold app’en og/eller Mit DBU på web.  

Hvad hvis spillerne ikke har en mail? 
Loven gælder for alle, og derfor skal I også sikre, at alle spillere aktiverer deres Fodboldpas og derved accepterer vilkår og betingelser. Hvis et medlem ikke har en mail, er der følgende muligheder: 

1. De kan oprette en mail 

2. I kan hjælpe dem med at få fat i deres brugernavn og adgangskode - få dem f.eks. sendt til en mail i klubben, hvorfra I så kan hjælpe dem med login på app eller Mit DBU i toppen af DBU's eller lokalunionens 
hjemmeside. Men, sørg for at slette denne mail på medlemmet efterfølgende, så I ikke har forkerte oplysninger på medlemmet.

Kontakt jeres lokalunion – eller supporten, hvis I har spørgsmål eller brug for hjælp (i sommerferieperioden. Se længere nede i denne FAQ). 
 
Hvordan ser Fodboldpasset ud? 
Svar: Fodboldpasset ser således ud på MitDBU, når det er blevet aktiveret:

Fodboldpas visual Mit DBU.png

Er foto obligatorisk på Fodboldpasset? 
Svar: Nej, ikke for nuværende. Men måske engang i fremtiden, hvis man vil vælge at bruge fodboldpasset som dokumentation for, hvem der reelt spiller på banen.  
 
Hvordan fungerer det samtykke på billeder, som ligger i Fodboldpasset? 
Svar: I Fodboldpasset giver man overordnet samtykke til brug af billeder på henholdsvis DBU's/LU’s platforme samt et separat klubsamtykke (dog kun for de klubber som bruger Klub-CMS, da vi af naturlige årsager ikke kan styre det for øvrige). Det betyder så, at vi er nødt til at skjule alle portrætbilleder, som klub el. træner har uploadet af en person, indtil denne person giver samtykke i Fodboldpasset. Samtykket er generelt. Dvs., at man ikke skal samtykke hver gang, at billedet skifter, men bare generelt samtykke til at brugen er ok. 

Dermed bliver klubbernes (dem som anvender Klub-CMS) i en periode lidt ”fattige” på spiller/træner portrætbilleder), men til gengæld hjælper vi Jer på denne måde med at overholde loven på området. Klub-CMS klubberne har naturligvis modtaget info herom. 
 
Kan vi i klubberne følge med i, hvordan det går med aktiveringen af Fodboldpasset for vores spillere? 
Svar: Ja! I KlubOffice er der en funktion, som giver klubben et overblik over fremskridtene i Fodboldpas-aktiveringen i jeres klub. Det vil også kunne ses på det enkelte medlem. Derudover kan klubben genfremsende en reminder om aktivering af Fodboldpasset til deres egne medlemmer. Reminderen kan først sendes EFTER at DBU har sendt den første mail om aktivering af passet.
 
Ligeledes har træneren i KampKlar muligheden, hvis I benytter fodboldens eget holdværktøj. 
 
Hvad skal vi som klub gøre? 
Svar: I hjælper jer selv allerbedst, hvis I sørger for at oprette/vedligeholde valide e-mailadresser på Jeres medlemmer i KlubOffice. For klubber, som ikke anvender KlubOffice som medlemssystem, er det vigtigt at pointere, at data trækkes fra KlubOffice og altså ikke andre 3. parts systemer. Bemærk at der findes mulighed for elektronisk at overføre medlemmer fra  

  • Conventus
  • Klubmodul 
  • Holdsport 

til KlubOffice. Tag fat i jeres udbyder af medlemssystemet for at høre nærmere. 
 
Er det både aktive og passive medlemmer i klubben? 
Svar: Hvis de er registrerede fodboldspillere, så er fodboldpasset gældende. For klubbens øvrige medlemmer (sponsorer, passive som ikke er fodboldspillere m.v.) er det klubbens eget ansvar at overholde Databeskyttelsesloven. Det er således kun registrerede fodboldspillere, som skal have et fodboldpas. 
 
Hvad med trænere/ledere/forældre i klubben? 
Svar: Alle som har et DBU login skal aktivere deres fodboldpas, da behandlingen af data også foretages for andre end spillerne.
 
Vi har ikke registreret alle vores børnespillere i KlubOffice – hvad gør vi så? 
Svar: Alle fodboldspillere skal være registreret (det blev besluttet tilbage i 2014). Så de skal føres ind i KlubOffice. Se punktet ovenfor, hvad I som klub skal gøre. 
 
Får vi i klubberne noget materiale, som vi kan videredistribuere til spillere/forældre? 
Svar: Ja, vi har lavet print-selv flyers og plakater, som klubberne kan dele ud/hænge op. 

Kommer der en præcis vejledning til præcis hvordan Fodboldpasset aktiveres?
Svar: Ja. I kan finde guide til aktivering af Fodboldpasset på Klubservice .
 
Hvad med elitespillere – skal de også have et gyldigt Fodboldpas for at komme på et holdkort? 
Svar: Ja, fodboldpasset gælder også for elitespillere. Dog er et aktiveret fodboldpas ikke obligatorisk for spilleberettigelse i rækker administreret af Divisionsforeningen. 
 
Findes Fodboldpasset på flere sprog? 
Svar: Nej, Fodboldpasset er på dansk.
 
Er der nogen form for specifik skriftlig/telefonisk support til klubberne/spillerne/forældrene – også i sommerferieperioden? 
Svar: Ja, det er der. Vores callcenter nås på telefon nr. 4737 4000. Email: driblr@dbu.dk eller fodboldpas@dbu.dk. Vær tålmodig, da der kan være længere svartider. 
(klubberne skal stadig henvende sig til egen lokalunion ved mere overordnede spørgsmål). 
 
Hvor kan vi læse mere om Databeskyttelsesloven? 
Svar: Lige her:

Hvis spørgsmålet ikke besvares af ovenstående, kan I skrive eller ringe til vores data protection manager Tanja Koch Rasmussen på persondata@dbu.dk eller ring på 43262214