DBU Kommunestrategi 2018-2021

DBU´s samarbejde med kommunerne forankres i en såkaldt Velfærdsalliance, der skal skabe grundlag for et mere formaliseret og bæredygtigt samarbejde mellem netop kommunerne, DBU, Lokalunioner, klubber og andre partnere.

Fodboldklubber og kommuner har allerede stor berøringsflade med hinanden. Derfor er et det naturligt for DBU og Lokalunionerne at have fokus på at sikre et optimalt samspil mellem fodbolden og lokalsamfundet.
Velfærdsalliancen og de tilhørende projekter vil gavne både kommunen og de lokale klubber ved at sikre: 

  • At kommunen løser en samfundsudfordring med hjælp fra de lokale klubber 
  • At de lokale klubber udvikles, styrkes og forbedres 
  • At borgerne får flere og bedre idrætstilbud samt unikke oplevelser 

DBU Kommunestrategi 2018-2021 har følgende hovedindsatsområder.

  • Sundhed
  • Social indsats
  • Beskæftigelse 
  • Klubudvikling
  • Forenings-Danmark

Læs mere om vores arbejde med samfundsmæssige temaer påwww.dbu.dk/indspark 

Fodbolden har stor samfundsmæssig værdi - læs mere i vores publikation her.

Kontakt i DBU Christian Bordinggaard på 5131 5323 og mail cbor@dbu.dk