Formular til udmeldelse af klub

DBU Sjællands love om udmeldelse af DBU Sjælland

§ 2.5 Udmeldelse skal, for at være gyldig, foretages skriftligt inden udgangen af henholdvis juni eller december måned.

Om udmeldelse af DBU Sjælland

Ved udmeldelse af DBU Sjælland, skal evt. skyldige beløb indbetales unionen, før at en evt. udmeldelse træder i kraft