Udeblivelser grundet uvejr

Hvad skal man gøre, hvis ens kamp bliver aflyst på grund af uvejr? Her kan du læse DBU Sjællands vejledning til, hvad man skal gøre ved aflysning og udsættelse af kampe på grund af uvejr.


Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis uvejr afbryder din fodboldkamp.

I forbindelse med afbrudte senior og ungdomskampe på grund af uvejr er DBU Sjælland meget fleksibel omkring gennemførelse af omkampe, fastsættelse af resultater med videre.

Tidligere har DBU Sjælland blandt andet givet dispensationer til gennemførelse af kampe senere end nævnt i reglementet, ligesom pausestillinger i enkelte tilfælde er blevet gjort til det endelige resultat.

- I disse situationer er vi som turneringsadministrator nødt til at være meget fleksible. Vi vurderer hver enkelt sag for sig, og ud fra den konkrete situation træffer vi en afgørelse, som alle parter kan være tjent med, siger turneringschef Thomas Rasmussen fra DBU Sjællands turneringsafdeling. 

Ved aflysning af 3- og 5-mandsstævner på grund af uvejr vil der ikke blive afholdt et nyt stævne af praktiske og logistiske årsager. Dette er nødvendigt af hensyn til allerede planlagte og kommende 3- og 5-mands stævner. 

Inden kampen

Hvad kan I gøre, hvis I allerede inden afviklingen ved, at det bliver umuligt at gennemføre kampen:

  • Udenfor DBU Sjællands normale åbningstid kan dommerhjælpen kontaktes for at aflyse kampens dommer. I kan få fat på dommerhjælpen lørdag og søndag mellem klokken 8.00 – 9.00.
  • Ring op til en kontaktperson fra modstanderholdet og fortæl at kampen aflyses på grund af vejrlig. Når du har kontakt til modtageren kan der med fordel allerede her aftales en ny kampdato.
  • Giv besked om udsættelsen til DBU Sjælland senest førstkommende hverdag efter kampen skulle have været afviklet. Gerne med en ny kampdato efter aftale med modstander.
  • Hvis DBU Sjællands turneringsafdeling indenfor 7 dage (dog 2 dage for cup-kampe) endnu ikke har modtaget et nyt spilletidspunkt, som både hjemme- og udehold er enige i, fastsætter DBU Sjælland en ny kampdato. 

Under kampen

  • I tilfælde af vejrlig, som efter dommerens skøn gør det farligt at fortsætte kampen, er det dommeren, der træffer beslutning om, hvorvidt kampen skal midlertidig standses og atter genoptages, eller eventuelt helt afbrydes. Se eventuelt § 33.3 i turneringsreglementet.
  • Hvis kampen skal flyttes eller spilles færdig en anden dag, så er det en god ide at få aftalt en ny kampdato umiddelbart efter kampens afbrydelse.
  • Giv besked om udsættelsen til DBU Sjælland senest førstkommende hverdag efter kampen skulle have været afviklet. Gerne med en ny kampdato efter aftale med modstander.

Efter kampen
Husk altid at give besked om udsættelsen til DBU Sjælland senest førstkommende hverdag efter kampen skulle have været afviklet. Gerne med en ny kampdato efter aftale med modstander. Husker I ikke at give besked om udsættelsen til DBU Sjælland risikerer i en bøde for ikke at indberette resultatet.   

Dispensation
Kampen skal som udgangspunkt færdigspilles på et senere tidspunkt.

Men er de to klubber enige om, at stillingen ved kampens afbrydelse bør stadfæstes, som kampens resultat, så kan klubberne ansøge om dispensation via skriftlig henvendelse til DBU Sjælland førstkommende hverdag efter kampens aflysning.

Dommeren
Dommeren har pligt til at indberette følgende til DBU Sjælland:

  • Årsag til kampaflysning
  • Hvor mange minutter, der var spillet, da kampen blev afbrudt.
  • Hvor mange gule og/eller røde kort, der eventuelt er blevet uddelt.  

Bliver kampen udsat skal hjemmeholdet også i dette tilfælde betale dommerhonoraret jævnfør honoraraftalen. Dommeren skal desuden betales fuld takst uanset om der 5 minutter eller 85 minutter tilbage af den udsatte kamp.

Dette gælder naturligvis kun, hvis dommeren er mødt frem til kampen.