Rekruttering, hvordan?

Når man som klub bliver bevidst om man ønsker/mangler frivillige, er det vigtigt at få afstemt hvordan de rekrutteres og hvem der gør hvad i rekrutteringsprocessen. Dette sikrer at man mindsker misforståelser og forvirring om hos hvem ansvaret ligger.
Med nedenstående værktøj – faciliteres en workshop til netop at få afklaret dette. Hvilke typer frivillige er der behov for? Hvad der gøres for at få disse frivillige, hvem der gør hvad og hvornår det forventer at blive gjort.

Rekruttering, hvordan? - Plan for workshop