Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn med deres trænings- og kampmiljøer

For at sikre at alle børn får positive oplevelser hver gang de spiller fodbold, er det vigtigt, at der bliver ført periodiske tilsyn med børnenes trænings- og kampmiljøer. Det har børnene faktisk ret til ifølge DBU’s børnerettigheder.

Som klub skal I for at være tro mod DBU’s børnestrategi derfor engagere en ansvarlig person, som har føling med, hvordan fodboldmiljøet både til træning og kamp udvikler sig eller ikke udvikler sig for børnene i klubben.

Det kan fx være en børneudviklingstræner, der sikrer et godt læringsmiljø for børnene ved at træne børnetrænerne, så de kan give alle børn nogle endnu bedre fodboldoplevelser.

En børneudviklingstræner er klubbens garant for, at klubbens børnetrænere klædes på fodboldfagligt og pædagogisk til at kunne varetage den daglige børnefodboldtræning. En børneudviklingstræner har til opgave at understøtte alle klubbens børnetrænere fagligt på banen og hjælpe med at skabe en forældrekultur, hvor forældre er oplyste og oplever sig mødt po­sitivt.

 

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.