Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser

At udvikling skal ske på det enkelte barns præmisser, betyder blandt andet, at vi voksne skal væk fra et naturligt mindset om, at resultatet af en kamp er det vigtigste. Alle børnefodboldkampe er udviklingskampe, og udviklingen skal ske på barnets præmisser eller sagt med andre ord med mindre voksenstyring.

Vi voksne skal huske at se, spørge og lytte til børnene, så udvikling og læring sker gennem leg, samhørighed og medbestemmelse. Det gælder både til træning og til kamp, hvor det er vigtigt, at træneren inddrager børnene, så de selv kan understøtte, tænke og handle. Når børn udforsker spil og aktiviteter sammen, vækker det deres engagement og giver dem følelsen af samhørighed og hjælper dem med at påtage sig en vis grad af ejerskab for spillet og fællesskabet.

 

Her får du et par eksempler på, hvordan dette kunne gøres i praksis til træning:

Eksempel #1:

  • Spillerne deles i tre grupper, som skifter mellem tre træningsaktiviteter. To af aktiviteterne er primært trænerstyret, mens spillerne selv finder på den tredje aktivitet. Måske får spillerne af vide, at aktiviteten, de skal finde på, skal træne deres driblinger og finter, eller at se skal prøve at udvikle et helt nyt småspil sammen.

Eksempel #2:

  • Giv et par af spillerne en hjemmeopgave til næste træning, hvor de skal stå for at bygge en agilitybane til brug som opvarmning til den næste træning.

Eksempel #3:

  • Lad et par spillere opfinde en mission med aktiviteter, som resten af holdet skal gennemføre til træning. Det kunne også være opfindelse af en fodboldleg gennem et eventyr eller lignende.

Eksempel #4:

  • Et par spillere udvælges på skift til at være med til at planlægge en træning sammen med holdets faste trænerteam. Børnene kan så også hjælpe med at træne resten af holdet på skift.

 

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.