Alle børn har ret til selv at vælge

Børn er forskellige. Nogle børn vil kun fodbold, mens andre børn vil andet end kun fodbold. Det skal vi rumme i fodbolden. Ifølge DBU’s børnerettigheder har alle børn nemlig ret til selv at vælge.

Fodboldbørn har ret til at vælge også at gå til andre fritidsaktiviteter, uden at det påvirker, hvordan de inkluderes i fodbolden af de voksne ansvarlige. Alle fodboldbørn har lige meget ret at være en del af fodboldens fællesskab og komme med til kampe og ekstra træninger, hvis de ønsker det.

Voksne i fodboldklubben skal også anerkende, at børnene selv har ret til at vælge hvilken klub eller klubber, de gerne vil spille i. Det er dog vigtigt at understrege, at forældrene er vigtige ressourcepersoner i sådanne valg. Det vigtigste er, at barnet sættes i centrum for klubvalget. Der kan være mange dilemmaer i forhold til valg af klub fx i forhold til kørselsafstande, kammerater, tilstrækkeligt med træningstilbud osv.

 

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn og udarbejde en børnepolitik i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.