Anmeldte kontaktpersoner

Kun anmeldte kontaktpersoner, som er indehaver af følgende hverv:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Herresenior
 • Herreungdom
 • Kvinder
 • Kvindeungdom
 • Børneformand
 • Sekretær

Kan udføre følgende opgaver:

 • Indsende klager
 • Indsende protester (se nærmere specifikation under turneringsreglement)
 • Indsende forslag til ændringer
 • Trække hold
 • Eftertilmelde hold
 • Rekvirere klubrådgiverbesøg
 • Indsende ansøgning om dispensation