§ 13 - Frispark

Former for frispark
Frispark er enten direkte eller indirekte.

Direkte frispark
Signal:
En af dommerne signalerer det direkte frispark med en vandret markering med armen i den retning som frisparket skal tages. Dommeren peger mod gulvet med den anden hånd, således at 3. dommeren og tidtageren kan se, at der er tale om et akkumuleret frispark.

Bold i mål:

 • hvis bolden på et direkte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes mål.
 • hvis et direkte frispark sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne.


Akkumulerede frispark:

 • defineres som forseelser, der bliver straffet med direkte frispark eller straffespark, som nævnt i §12.
 • de akkumulerede frispark, som begås af hvert hold i hver halvleg, skal påføres kamprapporten.
 • dommerne kan tillade spillet at fortsætte ved at lade fordelsreglen gælde, hvis holdet ikke har begået 5 akkumulerede frispark, og modspillerne ikke bliver berøvet et mål eller en oplagt scoringsmulighed.
 • hvis de lader fordelsreglen gælde, skal dommerne med det sædvanlige signal markere et akkumuleret frispark til tidtageren og 3. dommeren, så snart bolden er ude af spil.
 • hvis kampen fortsætter med forlænget spilletid, skal alle akkumulerede frispark fra anden halvleg fortsat gælde. Alle akkumulerede frispark fra den forlængede spilletid skal lægges til holdets samlede antal fra 2. halvleg.


Indirekte frispark
Signal:
Dommerne signalerer det indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. De skal holde armen i vejret, indtil sparket er taget, og bolden er rørt af en anden spiller eller er gået ud af spil.

Bold i mål:
Et mål kan kun scores, hvis bolden efter sparket røres af en anden spiller, før den går i mål.

 • hvis bolden på et indirekte frispark sparkes direkte i modspillernes mål, dømmes målkast.
 • hvis et indirekte frispark sparkes direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne. 


Udførelse
Ved både direkte og indirekte frispark skal bolden ligge stille, når sparket tages.

Direkte frispark begyndende med det 6. akkumulerede frispark til hvert hold.

 • spilleren, der tager frisparket, skal sparke med den hensigt at score, og må ikke overlade frisparket til andre medspillere.
 • når frisparket er taget må ingen spiller røre bolden, før den er blevet rørt af det forsvarende holds målmand, bolden kommer tilbage fra en af målstængerne eller overliggeren eller bolden har forladt banen.
 • hvis en spiller begår sit holds 6. akkumulerede frispark på modspillernes banehalvdel eller på den del af egen banehalvdel, der er afgrænset af midterlinjen og den tænkte linje parallel med midterlinjen og gennem det andet straffesparksmærke, skal frisparket tages fra det andet straffesparksmærke. Afmærkningen af det andet straffesparksmærke er anført i §1. Frisparket skal tages i overensstemmelse med denne lovbogs afsnit ’Frisparksstedet’. 
 • hvis en spiller begår sit holds 6. akkumulerede frispark på sin egen banehalvdel mellem den tænkte 10 meterlinje (gennem det andet straffesparksmærke) og mållinjen, men udenfor straffesparksfeltet, må det det angribende hold selv vælge, om de vil tage frisparket på det andet straffesparksmærke eller på åstedet.
 • fra og med det 6. akkumulerede frispark skal der tillægges tid til hver halvleg af den ordinære spilletid eller eventuelle forlængede spilletid, så et tildelt frispark kan tages.


Frisparksstedet
Frispark uden for straffesparksfeltet:

 • alle modspillere skal være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
 • bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig.
 • frisparket skal tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, eller fra det sted, hvor bolden var, da forseelsen blev begået  alt efter forseelsen) eller fra det andet straffesparksmærke.


Direkte eller indirekte frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold:

 • alle modspillere skal være mindst 5 m fra bolden, indtil bolden er i spil.
 • alle modspillere skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil.
 • bolden er i spil, når den er sparket direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen.
 • et frispark i eget straffesparksfelt kan tages hvor som helst i straffesparksfeltet.


Direkte frispark startende med det 6. akkumulerede frispark i hver halvleg

 • det forsvarende hold må ikke danne nogen form for mur for at forsvare sig imod frisparket.
 • spilleren, der tager frisparket, skal være klart identificeret.
 • målmanden skal forblive i sit straffesparksfelt mindst 5 m fra bolden.
 • spillerne skal forblive på banen, undtagen sparkeren, hvis han ønsker det.
 • spillerne, undtagen sparkeren og det forsvarende holds målmand, skal forblive bag en tænkt linje, som er på niveau med bolden og parallel med mållinjen og uden for straffesparksfeltet og 5 m fra bolden. De må ikke spærre vejen for spilleren, der tager frisparket. Kun sparkeren må overskride denne tænkte linje indtil bolden er i spil.


Indirekte frispark til det angribende hold:

 • alle modspillere skal være mindst 5 m fra bolden indtil den er i spil.
 • bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig.
 • et indirekte frispark i straffesparksfeltet tages fra straffesparksfeltets grænselinje (dog ikke mållinjen) og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.


Overtrædelser/straffebestemmelser
Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden end foreskrevet:

 • skal sparket tages om og den pågældende spiller advares, med mindre fordelsreglen kan anvendes, eller en anden forseelse er begået, som medfører straffespark. Hvis forseelsen straffes med et frispark, kan dommerne vælge at straffe den oprindelige forseelse eller den efterfølgende. Hvis den sidste forseelse udløser et straffespark eller et direkte frispark, noteres det pågældende hold for et akkumuleret frispark.


Hvis et frispark tages af det forsvarende hold i eget straffesparksfelt, og bolden ikke er sparket direkte ud af straffesparksfeltet: 

 • skal sparket tages om. 


Hvis det hold, der er tilkendt frisparket, benytter mere end 4 sekunder:

 • skal dommerne tildele modspillerne et indirekte frispark, der tages fra samme sted, hvor det første frispark skulle tages, jf. dog §13.


Hvis en spiller, fra og med det 6. akkumulerede frispark, ikke har til hensigt at ville sparke på mål for at score: 

 • skal dommerne tildele modspillerne et indirekte frispark, taget fra samme sted, hvor det første frispark skulle tages.


Hvis en spiller, fra og med det 6. akkumulerede frispark, tager frisparket, og ikke er den, der klart er identificeret som sparker:

 • skal spillet standses og den pågældende spiller advares for usportslig opførsel, og spillet skal genoptages med et indirekte frispark til modspillerne taget fra det sted, hvor han sparkede til bolden.


Frispark taget af en anden spiller end målmanden:
Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne, taget fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.


Hvis sparkeren – efter at bolden er i spil – spiller bolden forsætligt med hånd/ arm, før den er rørt af en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne, taget fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen begås i eget straffesparksfelt, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.


Frispark taget af målmanden:
Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – spiller bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.


Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – spiller bolden forsætligt med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået uden for eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog § 13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog § 13.


Hvis dommerne giver signal til at et direkte frispark kan tages, fra og med det 6. akkumulerede frispark, og inden bolden er i spil:
En spiller fra det hold, som skal sparke tilsidesætter loven, undtagen hvis sparkeren bruger mere end 4 sekunder:

 • tillader dommerne, at sparket tages.
 • hvis bolden går i mål, tages sparket om.
 • hvis bolden ikke går i mål, standser dommerne spillet, som genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende holdfra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.


En spiller fra det forsvarende hold overtræder spillets love:

 • tillader dommerne, at sparket tages.
 • hvis bolden går i mål, anerkendes målet.
 • hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om.


En spiller fra både det forsvarende og det angribende hold overtræder spillets love:

 • tages sparket om.


Hvis, fra og med det 6. akkumulerede frispark, og efter bolden er sat i spil:
Sparkeren ikke har sparket bolden fremad med hensigt at score:

 • standser dommerne spillet, som genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13. 


Sparkeren rører bolden igen (undtagen med hånd/arm), før den er spillet af en anden spiller:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.


En anden spiller end sparkeren rører bolden (undtagen med hånd/arm) før den er spillet af det forsvarende holds målmand, bolden springer tilbage fra målstangen eller overliggeren eller forlader banen:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.


En spiller spiller bolden forsætligt med hånd/arm:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen er begået af en spiller fra det forsvarende hold i hans eget straffesparksfelt (gælder dog ikke det forsvarende holds målmand), og holdet noteres for et akkumuleret frispark.


Bolden på sin vej mod målet bliver rørt af noget spillet uvedkommende:

 • tages sparket om.


Bolden kommer tilbage på banen fra målmanden, overliggeren eller målstangen og bliver rørt af noget spillet uvedkommende:

 • standser dommerne spillet.
 • genoptages spillet ved at dommerne lader bolden falde på det sted, hvor den kom i berøring med det uvedkommende, med mindre berøringen med det spillet uvedkommende foregår i straffesparksfeltet, i så fald lader dommerne bolden falde på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, bolden var, da spillet blev standset (dog ikke mållinjen).


Bolden punkterer eller bliver defekt mens den er i spil og ikke har rørt målstængerne, overliggeren eller en anden spiller:

 • tages sparket om.