§ 6 - De assisterende dommere

Rettigheder og pligter
Der kan udpeges to assisterende dommere (en 3. dommer og en tidtager), som skal udføre deres opgaver i henhold til Futsalloven. De er placeret udenfor banen ved midterlinjen og på samme side som udskiftningszonerne. Tidtageren er placeret ved tidtagerbordet, mens 3. dommeren håndhæver sine pligter enten siddende eller stående.

Tidtageren og 3. dommeren er begge forsynet med et passende ur samt det nødvendige udstyr for at kunne holde regnskab med akkumulerede frispark. Dette udstyr skal stilles til rådighed af det forbund eller den klub, på hvis bane kampen bliver spillet.

De er forsynet med et tidtagerbord, således at de kan varetage deres pligter korrekt.

3. dommeren
Det er 3. dommerens pligt at:

 • assistere dommerne og tidtageren.
 • registrere de spillere, der deltager i kampen.
 • sørge for eventuel udskiftning af kampbolden på dommernes forlangende.
 • kontrollere udskiftningsspillernes udstyr, inden de træder ind på banen.
 • notere numrene på de spillere, der scorer.
 • informere tidtageren, når en holdleder ønsker en time-out (jf. §7, Spilletid).
 • vise det obligatoriske time-out signal, når tidtageren har givet akustisk signal for at informere dommerne og holdene om, at time-out’en er bevilliget.
 • holde regnskab med antallet af time-outs.
 • notere de akkumulerede frispark, begået af hvert hold signaleret af dommerne i hver halvleg.
 • give det obligatoriske signal til, at det ene hold har begået 5 akkumulerede frispark i samme halvleg.
 • anbringe et synligt tegn på tidtagerens bord, for at indikere, at et hold har begået 5 akkumulerede frispark i samme halvleg.
 • nedskrive navne og numre på de spillere, der bliver advaret eller udvist.
 • give skilte til hver holds officials før starten af hver halvlegs begyndelse, således at de kan anmode om time-out, og samle dem ind igen ved hver halvlegs afslutning, hvis der ikke er blevet anmodet om timeout.
 • give skilte til hver holds officials som indikerer, hvornår en udskiftningsspiller kan indtræde på banen, for at erstatte en udvist spiller.
 • under dommernes ansvar at sørge for genindtræden af en spiller, der har forladt banen for at bringe sit udstyr i orden.
 • under dommernes ansvar at sørge for genindtræden af en skadet spiller.
 • signalere til dommerne, når en åbenlys fejl er konstateret i forbindelse med en advaret eller udvist spiller, eller hvis en voldshandling er blevet begået udenfor deres synsfelt. I alle tilfælde træffer dommerne de beslutninger, der har med spillet at gøre.
 • føre tilsyn med de personer, der befinder sig i det tekniske område, hvis dette findes, og på bænkene samt underrette dommerne om enhver form for usportslig opførsel.
 • notere de standsninger, der er i spillet på grund af indblanding udefra samt årsagerne til dem.
 • sørge for enhver information, der er relevant for kampen.
 • erstatte 2. dommeren, i det tilfælde, at dommeren eller 2. dommeren bliver skadet eller er ude af stand til at fortsætte.

Tidtageren
Skal sikre, at kampens varighed overholder bestemmelserne i § 7 ved at:

 • starte uret, når kampen starter. 
 • stoppe uret, når bolden er ude af spil.
 • genstarte uret efter indspark, målkast, hjørnespark, begyndelsesspark, frispark, spark fra straffesparksmærket, det andet straffesparksmærke eller når dommeren lader bolden falde.


Herudover skal tidtageren:

 • notere scoringerne og akkumulerede frispark i hver halvleg på den synlige måltavle, hvis en sådan er til rådighed
 • gøre opmærksom på, at et hold ønsker en time-out med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes, efter at han er blevet gjort opmærksom herpå af 3. dommeren
 • holde øje med 1-minuts time-out.
 • gøre opmærksom på afslutningen af en time-out med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • gøre opmærksom på det 5. akkumulerede frispark hos et hold med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes, efter at han er blevet gjort opmærksom herpå af 3. dommeren.
 • holde øje med den effektive 2-minutters udvisningsperiode, når en spiller er blevet udvist.
 • markere slutningen på første halvleg, kampens slutning eller slutningen på den tid, dommeren har lagt til eller slutningen på halvlegene i eventuel forlænget spilletid – med en fløjte eller et akustisk signal, der adskiller sig fra dommernes.
 • udføre 3. dommerens konkrete opgaver i tilfælde af dennes fravær.
 • skaffe enhver information, der er relevant for kampen.


Internationale kampe
I internationale kampe er 3. dommeren og tidtageren obligatorisk.
I internationale kampe skal uret, der benyttes, have alle de nødvendige funktioner (præcis tidtagning, en indstilling til at kunne tage tiden på 2-minutters udvisningsperioder for 4 spillere samtidig og kunne overvåge hvert holds akkumulerede frispark i hver halvleg).