Det tekniske område

Det tekniske område er en speciel zone for officials og udskiftningsspillere.

Det tekniske område kan variere fra anlæg til anlæg, f. eks i størrelse og omfang, men de følgende punkter kan betragtes som vejledende:

 • Det tekniske område defineres som området, der strækker sig 1 m fra hver side af udskiftningsboksen/bænken og frem mod sidelinjen, dog højest 75 cm fra denne.
 • Det anbefales, at det afmærkes fysisk.
 • Turneringsreglementet fastsætter, hvor mange personer der må opholde sig i det tekniske område.
 • Personerne med adgang til det tekniske område skal udpeges inden kampen i overensstemmelse med turneringsreglementet.
 • Kun én person ad gangen har ret til at give taktisk vejledning under kampen fra det tekniske område og må forblive stående.
 • Træneren og øvrige personer i det tekniske område skal udvise sportslig opførsel, så man undgår enhver form for hindring af spillernes og dommernes bevægelsesmuligheder.
 • Udskiftningsspillere og den fysiske træner kan varme op i løbet af kampen på et til formålet anvist område, så længe de ikke forstyrrer spillernes og dommernes bevægelsesmuligheder og udviser sportslig opførsel.
 • Et turneringsreglement kan foreskrive, at der udpeges en 5. dommer, som skal erstatte tidtageren, dersom en af de øvrige dommere ikke er i stand til at fortsætte. 5. dommeren skal til enhver tid hjælpe dommerne.
 • 5. dommeren skal efter dommernes ønske hjælpe med alle administrative opgaver før, under og efter kampen.
 • Efter kampen skal 5. dommeren til rette vedkommende indberette tilfælde af usportslig opførsel eller tilsvarende episoder, som har fundet sted udenfor dommernes synsfelt. 5. dommeren skal underrette dommerne om indberetningen.
 • Han skal notere alle specielle hændelser, der indtræffer før, under og efter kampen.
 • Han skal bære et ekstra ur i tilfælde af, at der bliver brug for det i forbindelse med hændelser af enhver art.
 • Han skal indtage en egnet plads, men ikke ved siden af de assisterende dommere.