Hvad koster et rødt kort

Hvor manges dages karantæne giver er rødt kort? Få en indikation her på siden.Herunder følger en rettesnor for, hvad det koster at få rødt kort i DBU Sjælland-kampe. Det skal tilføjes, at den anførte karantænestraf for de enkelte forseelser er minimumsstraffen. Flere faktorer kan således spille ind og medføre en længere karantænedom end nedenstående karantæneoversigt For eksempel betragtes forseelser begået mod dommeren normalt som en skærpende omstændighed, ligesom ytringer med sexistisk, homofobisk eller racistisk islæt også vil medføre en skærpet karantænestraf.
 
Såfremt der er tale om flere overtrædelser i forbindelse med udvisningen "udregnes" karantænen altid for hver enkelt forseelse. For eksempel vil en spiller, som udvises for spark og bagefter nægter at opgive navn og ikke vil forlade banen normalt få minimum fire spilledages karantæne.

Enkelte reglementsovertrædelser af særlig grov karakter bliver fastsat af disciplinærinstansen. 

Alle ikke-afsonede karantænedage ved afslutningen af en turnering overføres til afsoning i førstkommende turnering.

Der tildeles som udgangspunkt ikke karantæner i træningskampe. Dog undtaget forseelser, som i indberetningen fra kampens dommer, vurderes som særlig voldsom adfærd.

 

Forseelse Karantænedage
2. advarsel/tidsbegrænset udvisning i samme kamp
min. 1 k-dag
Angribe en modspiller med skulderen
min. 1 k-dag
At forhale en igangsættelse
min. 1 k-dag
At holde en modstander
min. 1 k-dag
At puffe
min. 1 k-dag
Benspænd
min. 1 k-dag
Benspænd i kamp om bolden
min. 1 k-dag
Berøve en oplagt scoringsmulighed
min. 1 k-dag
Bruge fornærmeligt eller upassende sprog/tegn
min. 1 k-dag
Farligt spil
min. 1 k-dag
Forsætligt at spille bolden med hånd eller arm
min. 1 k-dag
Forsøg på slag/spark eller spytte
min. 2 k-dage
Gentagen brug af fornærmelig eller upassende sprog/tegn
min. 2 k-dage
Grove trusler
min. 4 k-dage
Holde en modspiller
min. 1 k-dag
Ikke øjeblikkeligt at forlade banen
min. 1 k-dag
Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse
min. 1 k-dag
Kaste/sparke bolden væk
min. 1 k-dag
Nikke en skalle
min. 6 k-dage
Nægte at opgive navn
min. 1 k-dag
Slå/sparke - i forbindelse med spilsituation
min. 2 k-dage
Slå/sparke - udenfor spilsituation
min. 6 k-dage
Spytte på/efter min. 4 k-dage
Særdeles farligt spil
min. 2 k-dage
Usportslig opførsel
min. 1 k-dag
Ved ord eller handling protester
min. 1 k-dag
Vise sin ”bare”
min. 3 k-dage
Voldsom tackling i kamp om bolden
min. 1 k-dag
Voldsom tackling uden bold i nærheden
min. 2 k-dage
Voldsom adfærd i øvrigt
min. 2 k-dage