Formular til indgåelse af holdsamarbejdsaftaler finder du her.

Kontaktklubben = den klub hvis klubnummer holdet/holdene registreres i, og den klub der modtager fakturaer vedrørende holdet/holdene. Bemærk: Kontaktklubben kan ikke ændres, hvis der er dannet puljer og kampe.
Holdnavn = det navn, holdet/holdene har i turneringsplanerne:
Udover kontaktklubben deltager følgende klubber i samarbejdet:
Angiv hvilke hold/rækker, der er omfattet af aftalen:
Ansvarlige fra de deltagende foreninger:
Indsendt af:
- Hvis farven på spilledragten afviger fra kontaktklubbens spilledragt, bedes dette oplyst i bemærkningsfeltet. - Aftalen gælder for et turneringsår ad gangen og udløber automatisk i juni. Det forudsættes, at klubberne udarbejder skriftlig fordelingsnøgle vedrørende økonomien af denne aftale.