Supplerende spilletilladelse

(Senest opdateret november 2023)

Der findes overordnet set to typer situationer, hvor der kan opnås supplerende spillertilladelse:  

1) Ungdomsspillere med forældre i to forskellige byer eller efterskoleelever. 

2) Øvrige former for supplerende spilletilladelse (Indefodbold / i.s.f. Futsal, M+32, senior etc.)

1. Ungdomsspillere
Der kan være omstændigheder i en ungdomsspillers liv, der gør det nødvendigt for spilleren at få et supplerende spillercertifikat.

Det kan være, at spilleren er skilsmissebarn og forældrene bor i forskellige byer. Det kan også være, at spilleren går på en efterskole, hvor skolen forlanger at få et supplerende certifikat udstedt

2. Øvrige former for supplerende spilletilladelser (Indefodbold / i.s.f. Futsal, M+32, senior m.m.)
Det er også muligt at opnå supplerende spilletilladelse i følgende situationer: 

1. En spiller ønsker at spille Indefodbold / i.s.f. futsal for en anden klub end sin moderklub. 
2. En spiller ønsker at spille seniorfodbold i én klub og M+32 eller andre fodboldformer for ældre spillere i en anden.

3. En seniorspiller, der ønsker at spille 8-mands fodbold i en klub og 11- mands i en anden.


Spillercertifikat i moderklubben

Spillercertifikatet ligger hos moderklubben og den alternative klub, efterskole eller lignende skal derfor ansøge om et supplerende spilletilladelse.

Følgende retningslinjer er gældende for de nævnte typer dispensation:

  • Der gives kun halvårsdispensation (Det er dog muligt at ansøge om forlængelse).
  • Det er moderklubben, der skal være i besiddelse af det elektroniske spillercertifikatet, og den alternative klub, efterskole eller lignende, der skal have den supplerende spilletilladelse.
  • Der gives ikke dispensation, såfremt de to klubber er i samme pulje.
  • Spilleren må kun repræsentere en klub per kalenderdag.
  • Spilleren skal have bopæl begge steder

Sådan søges supplerende spilletilladelse
Det er som udgangspunkt spilleren selv, der ansøger om supplerende spilletilladelse. Det foregår efter følgende fremgangsmåde: 

1. Spilleren logger ind i Mit DBU (i toppen af www.dbu.dk) og vælger menuen Mine Oplysninger > Spillerdata. Herefter kan du vælge årsagen til ansøgningen (f.eks. 'Børn og Ungdom - Efterskole', 'Børn og Ungdom - Skilsmisse', M+32, Ældre eller futsal)   

2. Moderklubben modtager en mail om, at der ligger en ansøgning om supplerende spilletilladelse klar og kan godkende den i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunionen, som foretager den endelige godkendelse. Eventuelle afslag vil blive angivet i et svar.  

Denne proces sikrer, at alle parter er indforstået med og har godkendt spilletilladelsen. Den supplerende spilletilladelse vil fremgå i spillerens Fodboldpas og i klubbens KlubOffice - dog først når spillerne også er meldt ind i klubben. Det er naturligvis vigtigt, at spilleren er registreret med korrekt mailadresse.

Klubben kan hjælpe spilleren igang
Spillerens moderklub kan også hjælpe spilleren i gang med processen.

1. Det kan gøres ved at klikke sig ind på medlemmet i KlubOffice og vælge højrefanen Fodboldspiller.

2. Der finder man en knap med teksten Anmod om supplerende spilletilladelse. Herefter modtager spilleren en mail om at godkende via Mit DBU, hvorefter den afgivende klub modtager mail om at godkende i KlubOffice.

3. Når det er sket, skal modtagerklubben godkende den supplerende spilletilladelse i KlubOffice, hvorefter den automatisk sendes til lokalunioen, som foretager den endelige godkendelse.

Se mere i denne vejledning: Supplerende spilletilladelser

Spørgsmål
Spørgsmål til reglerne omkring supplerende spilletilladelse kan rettes mod Bettina Pauck Hansen og tekniske spørgsmål kan rettes mod Jesper Ran Pedersen. Se kontaktoplysninger herunder:   

DBUS Medarbejdere 140324 044
Sekretær Bettina Pauck Hansen
Karantæner, Dispensationer, Klager, Medlemstal mm. 4634 0737
Jesper Ran Pedersen
Administrator Jesper Ran Pedersen
Børnefodboldstævner U8-U12, Kampklar 4634 0742