Fodbolden kan få central rolle i ny skolereform

- skal vi gribe muligheden?Når skolerne i august starter op efter ferien, så træder den nye skolereform i kraft. Den nye skolereform kræver minimum 45 minutters fysisk aktivitet på skemaet for alle elever hver dag. Det åbner op for en unik mulighed for de lokale fodboldklubber til at byde ind. Spørgsmålet er dog bare om vi, fodboldklubberne, er klar til det og hvordan kan et eventuelt samarbejde mellem fodboldklub, kommune og folkeskole se ud?

Skolereformen er interessant for de sjællandske fodboldklubber, fordi der i reformen står, at fysisk aktivitet skal opprioriteres. Derudover står der også i reformen, at folkeskolerne skal være åbne for det omkringliggende samfund og eksempelvis indgå samarbejdsaftaler med det lokale foreningsliv. 

Hvordan kan et samarbejde se ud?
For fodboldklubberne er skolereformen en unik mulighed for at præsentere fodbolden, hverve nye medlemmer og få indflydelse på den generelle sundhed blandt børn og unge i kommunen. 

Hvordan kunne et samarbejde se ud? Indtil videre er DBU Sjællands viden om samarbejder mellem sjællandske kommuner og fodboldklubber begrænset. Dog har DBU Sjælland kendskab til et par sportsklubber, som fået etableret et samarbejde med en lokal skole via kommunen. 

Gentofte Svømme Klub har lavet den helt store model og overtaget al svømmeundervisning for alle folkeskolerne i Gentofte kommune.  Det lyder umiddelbart som et meget ambitiøst projekt, men projektet som startede op i skoleåret 2011/2012 har været relativt nemt at gå til og ifølge kommunen, skolerne og Gentofte Svømme Klub har det været indsatsen værd. 

- Vi er stolte over, at kommunen har fundet klubben tilstrækkeligt seriøs til at løfte denne opgave, der kræver stabilitet i ledelse, orden i regnskaberne og fagligheden i top. Og, vi er stolte over at være foregangsklub, siger Birgitte K. Schmidt, der er formand for Gentofte Svømme Klub. 

Baggrunden for samarbejdet 
Svømmeundervisningen blev af elever og forældre oplevet som værende hverken alderssvarende eller tidssvarende og var derfor meget udskældt. På den baggrund, kom der et samarbejde mellem kommunen, herunder kommunens folkeskoler og Gentofte Svømme Klub op at stå.
 
For at få projektet til at fungere måtte parterne tænke i alternative løsninger. Modellen/formen blev, at man rokerede rundt på skoletimer og SFO-timer for 2. klasserne. Der er i dag svømme-undervisning i tidsrummet 10.00 – 14.00, men de timer er i virkeligheden taget ind som SFO-timer. Skoletimerne ligger i stedet i  SFO tiden på andre ugedage. Løsningen kunne derfor også blive økonomisk bæredygtig, idet at det er pædagoger som er med børnene til svømning og fungere som hjælpeinstruktører og ikke uddannede folkeskolelærer.  

Ikke den store tilgang af nye medlemmer
Gentofte Svømme Klub havde forestillet sig at endnu flere ville være interesseret i at blive medlemmer i klubben efter svømmeklubben havde overtaget svømmeundervisningen i kommunens folkeskoler, men det har ikke været tilfældet.
 
- På baggrund af skolesvømningen får medlemmer får vi mange nye medlemmer. Vi har generelt meget stor søgning, samt venteliste til mange hold. Det har vi haft i mange år. Dog er der en tendens til, at børnene bliver meldt ind i klubben 1-2 år før skolesvømningen for så at blive meldt ud igen, når skolesvømningen er aktuel. De der bliver i klubben i det år, hvor der er skolesvømning, er børn der allerede træner to gange om ugen. Det er ganske få, der bliver meldt ind efter skolesvømningen. Her er det dog en fordel, at vi lettere kan placere dem på det rette niveau, forklarer Birgitte K. Schmidt. 

Udfordringer og løsninger
Birgitte K. Schmidt lægger ikke skjul på, at det ikke har været nogen let opgave at løfte, og at nogle af klubbens egne mål ikke har kunnet realiseres i denne form. En af de udfordringer som svømmeklubben hurtig blev klar over var, at det var svært at finde kvalificerede instruktører til at dække svømme undervisningen. Den udfordring oplevede svømmeklubbens ledelse som vanskeligere end først antaget. 

- Timetallet er for lille til at man kan leve af det. Vi benytter os derfor af instruktører, der er ansat mellem 3 og 17 timer pr. uge. De fleste har under 8 timer, forklarer Birgitte K. Schmidt. 
 
Model
Formuleringen af den nye skolereform lægger ikke umiddelbart op til den model som Gentofte kommune og Gentofte Svømme Klub udarbejdede, idet den omfatter SFO tid, altså fritid – og ikke skoletimerne. Men derfor kan man godt lade sig inspirere alligevel. Nedenfor finder du nogle gode råd, som man kan skele til, hvis man som fodboldklub eller kommune arbejder på en ide. 

GODE RÅD
- Få beskrevet jeres ide og vær realistiske i forhold til de faldgruber, der sandsynligvis vil være
- Vær realistiske i forhold til, hvad I kan overkomme som forening, fx resource– og tidsmæssigt 
- Find den rigtige kontakt i kommunen
- Find den rigtige folkeskole at samarbejde med
- Vær realistiske omkring mål og udbytte
- Find de rigtige kompetencer til de forskellige opgaver

Har I som klub lavet et samarbejde med den lokale skole, så kontakt os meget gerne. Vi ønsker i høj grad at inspirere alle sjællandske fodboldklubber ved at fortælle om netop jeres samarbejde og erfaringerne.

HUSK at der er hjælp at hente hos DBU Sjællands klubrådgivere. Kontakt gerne udviklingskoordinator Lene Rydal lery@dbu.dk eller på telefon 2235 3330.

Artikelserie: Denne artikel er én ud af tre, som har til formål at inspirere og få fodboldklubberne på Sjælland til at reflektere over mulighederne i den nye skolereform. Næste artikel kommer på www.dbusjaelland.dk og i DBU Sjællands nyhedsbrev fredag den 25. april. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke her 

Af Rie Døllner, DBU Sjælland

Log ind