De skal lede DBU Sjælland

På seneste bestyrelsesmøde den 24. november blev navnene på alle formænd for udvalg og grupper vedtaget.

logo

Følgende skal være med til at forme og lede DBU Sjælland i den rigtige retning.

Formændene for DBU Sjællands udvalg ser nu således ud:
Anke instansen - Henrik Funder
Seniorudvalget - Ebbe Rasmussen
Ungdomsudvalget - Niels Jørgen Larsen
Børneudvalg - Kim Møller
Dommerudvalg - Trine Westhoff (Ny)
Udviklingsudvalg - Thomas Gram

Formændene for DBU Sjællands grupper ser nu således ud: 
Drenge indrangering - Bent Jørgensen
Pige indrangering - John Ipsen
Fodboldskole - Allan Dinesen
Disciplinærgruppe - Flemming Pedersen
Træneruddannelse - Jens Peter Sørensen
Dommergruppe - Allan Vennike
Dommer talent gruppe - Bill Rene
Dommer regional gruppe 1 - Stig Grander
Dommer regional gruppe 2 - Kim Hansen
Dommer regionalgruppe 3 - Kenneth Bakke

Hvordan udformningen bliver i de enkelte udvalg og grupper vil snarest komme på plads og derefter offentliggjort.
DBU Sjælland ønsker nye som gamle formænd tillykke med posten og ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde.  

Log ind