Dialogmøde om fremtidens pigestruktur

Lederne fra de sjællandske fodboldklubbers pigeafdelinger inviteres til dialogmøde om fremtidens pigestruktur 3. marts klokken 18.00 i Køge Boldklub.På baggrund af undersøgelse, udarbejdet af DBU’s ungdomsgruppe, anbefales det, at man årgangsopdeler så langt op som muligt i pigefodbolden, for at holde pigerne sammen. 

Undersøgelsen viser i vid udstrækning, at der en klar sammenhæng mellem årgangsudbudte rækker og fastholdelse. Der er klare indikationer på, at årgangsopdeling medvirker til at fastholde spillerne. 

Anbefalingen for en ny pigestruktur
Ungdomsgruppen anbefaler, at nedenstående struktur i pigeungdomsfodbolden, er den bedst egnede ud fra et fastholdelses-synpunkt, hvor uddannelse og række er omdrejningspunktet.


Række  Årgang   Uddannelse/klassetrin
U-13  2002 6. klasse
U-14  2001 7. klasse
U-15  2000 8. klasse
U-17  1999-1998  9./10. klasse - 1. år på ungdomsuddannelse
U-19  1997-1996  2. og 3. år på ungdomsuddannelse

Årgangsopdeling fra efteråret 2014.

DBU Sjælland inviterer til dialogmøde
DBU Sjælland vil gerne drøfte den nye anbefalede pigestuktur med de sjællandske fodboldklubber. Derfor inviteres lederne fra de sjællandske fodboldklubbers pigeafdelinger til dialogmøde om fremtidens pigestruktur 3. marts klokken 18.00 i Køge Boldklubs klubhus.

Adresse: V
ed stadion 6, 4600 Køge

Målgruppe: Klubbernes ledelse for pigefodbolden (max. 2 deltagere pr. klub.)

Dagsorden

1. Velkomst ved ungdomsudvalgets formand
2. Hvad er status p.t. andre lokalunioner og DBU ved ungdomsudvalgets formand
3. Gennemgang af nuværende pigestuktur i DBU Sjælland.
4. Gennemgang af den anbefalede nye struktur
5. Dialog og spørgsmål.
6. Afrunding ved Ungdomsudvalgets formand

Tilmelding: Senest 27. februar til Lars Nielsen larn@dbusjaelland.dk

Ved tilmelding skal Navn på deltagere, klub og titel oplyses. Tilmeldingen er bindende og arrangementet er gratis for tilmeldte - ved udeblivelse vil klubben dog blive faktureret kr. 200,-.

Log ind