Nye spilleformer for ungdom og senior

På opfordring af DBU Sjællands Seniorudvalg og som konsekvens af ændrede spilleformer for børne - og undgomsårgangene, har DBU Sjællands bestyrelse vedtaget at indføre ny sekundær spilleform for seniorfodbolden med virkning fra august 2014.På baggrund af flere dialogmøder omkring nye spilleformer i børne- og ungdomsrækkerne, har seniorudvalget opfordret DBU Sjællands bestyrelse til også at indføre ny sekundær spilleform seniorfodbolden. På den baggrund vedtog DBU Sjællands bestyrelse, på seneste bestyrelsesmøde, at indføre 8:8  istedet for 7:7 som den sekundære spilleform. Denne ændring er ligesom de nye spilleformer i børne - og ungdomsfodbolden med virkning fra august 2014. Det betyder at der skal spilles 11 mands fodbold som primære spilleform og 8 mands fodbold som sekundær spilleform.  


Spilleformer fra august 2014
Årgange Primære spilleform Sekundær spilleform
30+ 11:11 8:8
Senior 11:11 8:8

Log ind