Hvilken betydning har resultater for børnefodbolden?

Dette spørgsmål har DBU Sjællandsbestyrelse sat sig for at undersøge nærmere, efter at emnet har været debatteret i flere år i fodboldverdenen.

Bestyrelsen ønsker ikke alene at opnå viden om hvordan børnene påvirkes af fokus på resultater, men vil også undersøge påvirkningen/adfærden hos trænerne og forældrene. Desuden vil undersøgelsen også kortlægge en generel viden om børns motiver for at spille fodbold. En viden som klubber og fodboldforbund kan bruge af i udviklingen af  børnefodbolden.

Spørgeskemaer og fokusgrupper
Undersøgelsen udarbejdes af Mette Skat Nielsen, kandidat i idrætsvidenskab og Søren Østergaard, ungdomsforsker, ph.d. Center for ungdomsstudier i samarbejde med DBU Sjælland.
Undersøgelsen foretages blandt 1200 spillere, trænere/holdledere og forældre fra 15 sjællandske klubber. Klubberne er udvalgt på baggrund af lodtrækning og repræsentere samtlige områder i unionen. Deltagerne kommer i de nærmeste uger til at udfylde et on-line spørgeskema og enkelte vil deltage i fokusgruppe interviews, hvor de får mulighed for at sætte endnu flere ord på emnet.
Allerede i indeværende uge og uge 22 vil spørgeskemaet sendes ud til nævnte klubber. Resultaterne af undersøgelsen forventes afsluttet umiddelbart inden sommerferien og offentliggøres umiddelbart derefter. DBU Sjællands bestyrelse ser frem til at modtage konklusionerne og bruge undersøgelsens resultater til at kvalificere diskussionen omkring resultatformidling i børnerækkerne.Fakta skal bidrage til debatten
For DBU Sjællands bestyrelse har det været vigtigt at få igangsat en undersøgelse, dels for at få en mere kvalificeret debat, men også man sikre, at børnefodbolden udøves og udvikles på børnenes egne præmisser.

- Indtil videre har debatten om resultatformidling i børnefodbolden været holdningsbaseret – og holdningerne har strittet i alle retninger. Med resultaterne fra den kommende undersøgelse, så vil diskussionen blive underbygget med reel fakta. Fakta som vil bidrage konstruktivt til de beslutninger der skal træffes til fordel for vores yngste fodboldspillere, fortæller Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland.

Af Rie Døllner

Log ind