Ny pigestruktur under udvikling

De sidste par måneder har lokalunionerne, i samarbejde med DBU’s ungdomsgruppe, arbejdet på at tilrette pigestrukturen for både bredde og elite. Senest har DBU Sjælland haft dialogmøde i Køge den 3. marts, hvor der blev debatteret livligt, specielt i forhold til opdelingen af årgange og niveauer.

Derudover er der udfordringen omkring speciel spillerbenyttelse og mulig turneringsamarbejde med de to nærmeste lokalunioner, DBU København og DBU Lolland Falster. 

Pigefodbold i DK bluser  

Årgange og niveauinddeling
- Det er klart at en årgangsopdeling er at foretrække, idet at det har en større fastholdelsesfaktor.  En skarp årgangsopdeling betyder at pigerne vil spille sammen med de piger de kender, samt rykke op sammen – altså vil det sociale bånd og fælleskab imellem pigerne have de bedste muligheder for at bestå og fastholde pigerne i fodbolden. Omvendt er vi naturligvis også nødt til at finde en struktur som også de mindre klubber med færre pigespillere finder attraktiv fastslår Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland.

I DBU og lokalunionerne ønsker man sig årgangsopdeling så langt op som muligt i pigefodbolden, for at holde pigerne sammen så længe så muligt. En årgangsopdeling til og med U15 bakkes indtil videre op af samtlige lokalunionerne.

U15 og opefter
Pigerne der er i de ældste klassetrin i folkeskolen og på de første år på en ungdomsuddannelse er og har altid været svære at fastholde. Fodbolden får masser af konkurrence i forhold til fritidsjob, kærester, sociale arrangementer, efterskoleophold og meget andet spændende. Derfor er årgangene U15 og opefter som regel også mere smalle. For fortsat at fastholde pigerne i de ældste årgange, er det muligt at samle 9. klasseselelever sammen med 1 års studerende på en ungdomsuddannelse i én årgang U17. Ligesom det giver mening at samle de 2. og 3 års studerende i én årgang U19.


Årgang

Række

Uddannelse

2001

U13

6.klasse

2000

U14

7.klasse

1999

U15

8.klasse

1998/1999

U17

9.klasse/10.klasse - 1.år på ungdomsudd.

1996/1997

U19

2. og 3.år på ungdomsudd.Speciel spillerbenyttelse
På opfordring af DBU Sjællands ungdomsudvalg ønsker man at udvide varigheden af den specielle spillerbenyttelse, som i dag er på et halvt år. En forlængelse af den specielle spillebenyttelse kunne se således ud, U-17, og yngre, der spiller 11 mands må have 3 spillere som er 1 årgang ældre og i 8-mands 2 ældre spillere. I U-19 skal der kunne benyttes 3 spillere som er under 23 år. Det betyder at seniorspillere på 23 år med en speciel spillebenyttelse kan spille i U19. DBU Sjællands ungdomsgruppe vil med dette opnå nogle større årgange og en større kvalitet i turneringen.

Turnerings-samarbejde
DBU Sjælland vil gerne se på mulighederne for et mere udbygget turnerings-samarbejde med de to nærmeste lokalunioner, København og Lolland-Falster.

- Et turneringssamarbejde henover unionsgrænserne giver god mening på pigesiden. Det vil uden tvivl give turneringen mere kvalitet og hjælpe med fastholde flere piger i fodbolden. Vi har allerede turneringssamarbejde med begge unioner, dog ikke fuldt integreret som vi lægger op til nu, siger Ole Jacobsen.

På det kommende bestyrelsesmøde den 27. marts vil der blive taget endelig beslutning omkring årgangs- og niveau inddeling, samt speciel spillerbenyttelse. 


Log ind