Fodboldledere fra Taarbæk IF og Herstedøster IC hædret

Anders Fabild fra Herstedøster Idræts Club er blevet tildelt DBU's sølvnål. I Taarbæk IF er Flemming Henriksen og Morten W. Larsen blevet tildelt DBU Sjællands æresemblem.Anders Fabild (t.h.) fra Herstedøster IC er en af de tre fodboldledere, der er blevet hædret for deres indsats for sjællandsk fodbold. DBU's sølvnål bliver tildelt af DBU Sjællands næstformand Jørn Hedengran. Foto: Herstedøster ICInden for de seneste måneder er tre fodboldledere blevet hædret for deres imponerende indsats for sjællandsk fodbold. Her kan du læse om de tre flittige ildsjæle.

Anders Fabild, Herstedøster IC
I Herstedøster Idræts Club var de ekstra meget på tæerne, da klubbens store afslutningsfest skulle holdes i sommer. Klubledelsen havde nemlig sat sig for at overraske sin mangeårige seniorformand Anders Fabild med overrækkelsen af DBU's sølvnål.

Det kan dog være en udfordring af overraske en mand, der i mere end 25 år har været en kulturbærer og en markant lederskikkelse i Herstedøster IC. Men missionen lykkedes og det var en overrasket Anders Fabild, der under middagen blev kaldt op på scenen. 

Anders Fabild har haft et livslangt parløb med Herstedøster IC og har spillet en væsentlig rolle i klubbens udvikling fra lille landsbyklub til en mellemstor klub med over 500 medlemmer. Og selvom hans titel alle 25 år har heddet seniorformand, så har han også haft tid til at arbejde meget ihærdigt med sponsorarbejdet til gavn for hele klubben.

-Dette gør, at HIC er en af de meget få fodboldklubber, hvor seniorafdelingen giver et stort økonomisk overskud - et overskud som vi i HIC bruger på vores store ungdomsafdeling, så drengene og pigerne får nogle ekstra oplevelser med rejser og ture. I seniorafdelingen er Anders manden for at 'opdrage' nye spillere i HIC med den gamle 'HIC-ånd', hvor det bl.a. er en naturlig ting, at alle yder en indsats for klubben uden for banen. At HIC gennem de seneste år har kunnet mønstre et pænt antal seniorhold, skyldes det markante lederskab Anders står i spidsen for, som klubben skriver i sin indstilling. 

Over en årrække har de fysiske rammer i Herstedøster IC fået sig lidt af en ansigtsløftning og også her har Anders Fabild spillet en væsentlig rolle. Dette fremhæver klubben ligeledes i sin indstilling. 

- Som kronen på Anders store indsats for HIC, var han primus motor i arbejdet med at få bygget det nye klubhus til HIC, ligesom vi i det kommende år kan se frem til både en multibane med kunstgræs og nye lækre græsbaner. Igen her har Anders vist sin vedholdenhed og engagement, uden hvilken HIC aldrig havde kunnet få glæde af vores dejlige klubfaciliteter. 

Men engagementet går også udover klubgrænserne, da Anders Fabild også er blevet valgt til Idrætsrådet i Albertslund Kommune for en fireårig periode. DBU's sølvnål og diplom blev overrakt af DBU Sjællands næstformand Jørn Hedengran, der i sin tale takkede Anders Fabild for at have udført lederarbejde til gavn for dansk fodbold.      

Fakta om Anders Fabild
 • 1987,1990 og 1992: Årets HIC'er
 • 2003: Albertslund Kommunes Idrætslederpris
 • 2004: Udnævnt til æresmedlem i HIC
 • 2005: DBU Sjællands Æresnål (i dag Æresemblem)
 • 2011: Erik Asmunds Rejselegat 
Kriterier for tildeling af DBU's sølvnål
 • DBU's sølvnål kan alene tildeles, når lokalunionernes regler for tildeling af sølvemblem er opfyldt:
 • 25 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15. år.
 • Den kan tildeles alle ledere - altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også  ungdomsarbejde som leder/ulønnet træner
 • hvis der er tale om under 25 år, men over 20 år kan disse suppleres med lederarbejde udenfor klubben
  at der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.
Følgende hovedretningslinjer gælder:

Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 25 års unions- eller klubarbejde som medlem af en unions- eller klubbestyrelse eller som leder/ulønnet træner for et klubhold, der træner og deltager i en turnering.

Således accepteres eksempelvis tid som medlem af et klubhus-, klubblad-, stadion-, og bankoudvalg, tid som medlem af et lilleput- eller veteranudvalg eller tid som holdleder for et oldboys- eller veteranhold ikke.

Læs her hvordan du søger om DBU's sølvnålFra venstre mod højre: Flemming Henriksen, Jørn Hedengran og Morten Wiegand Larsen. Foto: Taarbæk IF 


Da sommeren gik på hæld blev to frivillige ildsjæle hædret i den lille nordsjællandske klub Taarbæk IF, hvor godt 150 aktive fodboldspillere jævnligt spænder deres støvler. Også her var der tale om markante ledere, der gennem en lang årrække har lagt deres tid og engagement for at tilbyde fodbold til områdets beboere.

Her blev kasserer Flemming Henriksen og formand Morten Wiegang Larsen hædret med DBU Sjælllands æresemblem. 

Flemming Henriksen, Taarbæk IF
Flemming Henriksen blev som 6-årig meldt ind i Taarbæk IF med 'blå knæ' og drømme om at blive 'en af de store landsholdsspillere', som klubben skriver i sin indstilling til DBU Sjælland. Det blev dog breddefodbolden, der kom til at nyde godt af Flemming Henriksen. 

Efter tyve år som spiller og træner blev Flemming Henriksen i 1989 valgt ind i Taarbæk IF's bestyrelse, hvor han siden har fungeret som almindeligt bestyrelsesmedlem, ungdomsformand og kasserer. I sin indstilling fremhæver klubbens formand Morten Wiegand Larsen, at Flemming Henriksen har haft stor betydning for sammenhængskraften i den lille klub.   

- Flemming har en stor betydning for klubben via sit frivillige arbejde og (er red.) en fantastisk støtte for mig som formand for at få det hele til at hænge sammen i vores lille klub.

Da klubben i 2008 fyldte 100 år kastede Flemming Henriksen sig over den store opgave med 'kortlægge' klubbens historie. Gennem 1 1/2 år indsamlede han materiale fra biblioteker og museer, talte med ældre medlemmer af klubben og bidrog også med egne holdninger og erfaringer.

Resultatet af det store arbejde blev til bogen "Taarbæk Idrætsforening gennem 100 år" på 300 sider med tekst og billeder. Som tak for indsatsen i klubben og i særdeleshed det store arbejde med at indsamle og redigere materialet til bogen blev Flemming Henriksen udnævnt til æresmedlem i jubilæumsåret 2008.  

Flemming Henriksen har desuden i 1990, 1995 og 2006 modtaget Edvard Ydes mindefad af Taarbæk Idrætsforening, som er klubbens næsthøjeste udmærkelse efter æresmedlem. Edvard Yde var bestyrelsesmedlem i Taarbæk IF's i 18 år og nåede også at bestride topposter i DBU Sjælland (formand) og DBU (næstformand).  

Morten Wiegand Larsen, Taarbæk IF
Men den lille klub med den unikke placering på Dyrehavens erimitageslette var ikke færdig med at hædre klubbens ihærdige frivillige. I Taarbæk IF har de nemlig en person, som måske mere end nogen anden legemeliggør klubbens "blod og sjæl".

- De sidste år har klubben haft et omdrejningspunkt, der ikke har været til at komme uden om. En nerve der bygger på omhyggelighed, stolthed, glæde, sorger, pertentlighed, stædighed etc (...) Morten W. Larsen - ham den sure når strømperne ikke ligger i tøjkurven, når boldene ender i det høje græs, når I ikke hjælper til. Det er også ham den sjove der altid er med til at skabe en fest og godt humør. Det er også ham der skaffer jer banerne til vinter. Sørger for der er mere eller mindre lige streger på den kongelige. Ham der kører ind til Stadium og henter jeres nusseklude, som klubben skriver i sin indstilling.    

Morten Wiegand Larsen har været bestyrelsesmedlem i 19 år og formand i fem år "Morten er Mr. TIF anno 2014", som klubben skriver i sin indstilling. 

- Morten er en supertanker. Sværd at vende, tuder højt, tonser derudaf med en kæmpe energi og er en stor ressource for vores klub. I skal passe på ham og bakke ham op i hans job.

Klubben slutter instillingen af med at remse Morten Wiegand Larsens mange opgaver i klubben og ved at takke sin "Formand, rengøringskone, cafebestyrer, ølkusk, banemand, sportschef, kommunalpolitiker, maskinchef, indretningsarkitekt, pedel, webmaster, sekretær."

Morten Wiegand Larsen har også modtaget Edvard Ydes mindefad i 1995, 2002, 2014. 

Flemming Henriksen og Morten Wiegand Larsen blev tildelt DBU Sjællands æresemblem af unionens næstformand Jørn Hedengran 26. august 2014 for mange års arbejde til gavn for sjællandsk fodbold.

Kriterier for tildeling af DBU Sjællands æresemblem
Æresemblemet kan af bestyrelsen tildeles personer, som har gjort sig særligt fortjent ved deres virke inden for unionen eller dens klubber. For at opnå erhvervelse af æresemblemet må der i almindelighed være tale om, at vedkommende i en lang årrække og mindst 15 år har udført arbejde på bestyrelsesniveau i klubben eller andet væsentligt arbejde, som kan sidestilles hermed.

Æresemblemet kan af bestyrelsen også i særlige tilfælde tildeles danske eller udenlandske personer under eller uden for unionen, som man ønsker at hædre.
Indehavere af æresemblemet har personlig adgang til at overvære alle turneringskampe samt øvrige af unionen – eller dens klubber – arrangerede kampe.
Til brug for dette rekvireres hvert år et specielt adgangskort ved DBU Sjællands administration.

Ved indstillingen til æresemblemet skal – sammen med vedkommendes fødselsdata -medfølge en korrekt og fuldstændig optegnelse over vedkommendes indsats som leder. Her skal anføres tidsrum og åremål for de forskellige virkeområder i klubben eller unionen. 

Indstillinger til DBU Sjællands æresemblem skal rettes til jeje@dbusjaelland.dk   

Af Peter Vest Hansen

Log ind