Fodbolden kan få ledige "på banen" igen

Kan fodboldtræning, socialt samvær og et praktikophold få sårbare og ekskluderede unge i gang med en uddannelse eller i job?Et beskæftigelsesprojekt i Herlev har hjulpet en gruppe unge videre i livet med hjælp fra fodbold.   Mange ledige unge mennesker føler ikke, at velfærdssamfundet kan flytte noget som helst i forhold til deres ledighedssituation. Men fodbold og fællesskab kan måske være løsning på at bringe glæden og troen tilbage.

Projektleder Casper Hansen har skudt ambitionsbolden højt og forventer at placere den som en sikker fuldtræffer oppe i krydset. Casper er virksomhedskonsulent ved Herlev jobcenter og B&U konsulent ved DBU Sjælland. Han tror på, at fodbold kan være med til at ændre både fysiske og psykiske udfordringer for de ledige og dermed fremme en øget tilknytning til samfundet.

Fodbold som unikt værktøj
Tanken blev til et partnerskab og et fælles projekt mellem B1973, Herlev, DBU Sjælland og Herlev kommune om at skabe glæde, sammenhæng og livskvalitet for ledige unge mennesker. I projektet er der tale om unge under 30 år, som af en eller anden årsag har siddet fast på offentlig ydelse, og dermed ikke er lykkedes med at få uddannelse eller komme ud på arbejdsmarked. 

”Jeg har meget svært ved at sætte ord på vores oplevelser igennem de sidste 13 uger, men hvis udviklingen med de unge fortsætter, så opnår vi mere, end vi havde drømt om”, lyder det engageret fra projektleder Casper Hansen.
 
Fodbold rummer så mange forskellige facetter både på og uden for banen, og selve sportsgrenen kan noget, som kun få andre idrætsgrene kan, nemlig det at danne fællesskab.

Virksomheder på banen
Mange af deltagerne i projektet kæmper med hver deres problemer, hvilket betyder, at flere af de unge oplever, at kommunen kun kan tænke i kasser. Kreativitet og kombinationen af flere forskellige elementer skaber samhørighed, de unge hører oplæg om blandt andet uddannelses- og jobmuligheder, sundhed, rygestop og kost.

De har også fået indblik i og besøg af nogle af de virksomheder, som har vist interesse for projektet. Mange lokale virksomheder i Herlev har taget et socialt ansvar ved at bidrage med forskellige ting, nogle har stillet praktikpladser eller jobmuligheder til rådighed, hvor de unge lærer mere om, hvad det vil sige at have et job. Andre virksomheder deltager i undervisningen ved at fortælle om arbejdsmarkedet.

Projektet i Herlev viser i sin tydelighed, hvor vigtigt et samspil mellem forskellige aktører er for at skabe resultater, som kan bruges på flere niveauer, både individuelt, kommunalt og i fodboldklubben. Projektet er nu afsluttet, det sluttede den 15. december 2015. Det er dog stadig lidt for tidligt at komme med en endelig konklusion af projektet, men de resultater, som man allerede kan se på nuværende tidspunkt, er meget positive.

”Jeg synes, at de flotte resultater med fremmøde og job/uddannelsesmuligheder viser, hvad fællesskabet kan, jeg er meget imponeret over den støtte, som de unge har givet hinanden under forløbet", udtrykker en meget stolt Casper Hansen.

Han understreger, at det ikke kun er de målbare resultater, der er interessante, fordi mange af de unge har fået meget personligt ud af projektet.         

"En bedre udgave af mig selv" 
29-årige Julie Mortensen har i lidt over to år været fastlåst i det offentlige system. Men fra januar 2016 er hun nu kommet ind på sit drømmestudie, og nyder i dag at gå ud og være social med hendes børn.

”Før i tiden sad jeg fast i systemet, jeg var ikke god og havde heller ikke lyst til at komme ud. Det var faktisk så slemt, at jeg opfandt undskyldninger og dermed aflyste jeg aftaler, bare fordi jeg ikke ville ud,” sådan lyder beskrivelsen fra Julie selv for blot 14 uger siden. I dag ser tilværelsen meget anderledes ud. 

Julies tilgang til projektet var fra starten af langt fra positiv.

”Hvad har kommunen nu fundet på? Hvorfor skal vi bistandsbumser nu spille fodbold”. Julie grinte og sagde dette med et smil på læben, men hendes tilgang og forståelse skulle hurtig vise sig at blive udfordret meget igennem det 13 ugers forløb.Med hjælp fra fodbold fandt 29-årige Julie Mortensen motivationen til komme i gang med en uddannelse. Den farverige "bamse" hun holder op blev uddelt efter træning til en spiller, der havde gjort sig særligt positivt bemærket. 

”Hvis jeg ikke kommer ud af døren til træning, så mangler de andre mig – der er faktisk nogen der har brug for mig”.

Nyt syn på tilværelsen
Det er både det fysiske og psykiske det har forandret Julie, hun er kommet i bedre form, har tabt sig, skabt sig et socialt netværk og ikke mindst fået en revurderet forståelse af sig selv, så hun i dag føler sig som et forbillede for sine to børn.

”Jeg skal bidrage til samfundet, ikke fordi jeg skal, men fordi jeg har lyst", siger Julie Mortensen.     

Flere af deltagerne giver udtryk for, at projektleder Casper Hansen, bør have en stor del af æren for, at projektet har været en succes for de implicerede. De giver udtryk desuden udtryk for, at de ikke vil skuffe ham. Det er tydeligt at mærke, at Casper er kommet ind under huden på de unge, som en inspiration og en mulig rollemodel. 

Som tingende ser ud nu, så stopper det nye fodboldhold heller ikke her, de forventer at træne sammen en gang om ugen.

”Jeg er blevet afhængig af fodbold, og jeg vil slet ikke kunne undvære det,”siger Julie, der slet ikke er til at skyde igennem.

Om beskæftigelsesprojektet i Herlev
Formålet med projektet var at udvikle og gennemføre et 13 ugers forløb med fodboldtræning og kombineret virksomhedspraktik. I de 13 uger som forløbet har kørt i, har hver uge bestået af to gange tre timers fodboldtræning med indlagte kurser, der på den måde har bidraget til at styrke de unges kompetencer. 4-6 uger inde i forløbet startede de unge i virksomhedspraktik, samtidig med at de fortsatte med at deltage i træningen to gange om ungen. Forløbet har bestået af:

• Socialt samvær
• Fodboldtræning
• Temaer om sund livsstil, hverdagsliv, uddannelses- og jobmuligheder m.m.
• Sparring og fokus på at dele succesoplevelser
• Individuel vejledning til de unge omkring uddannelse og job
• 1 dags kamplederkursus
• Mulighederne for at engagere sig frivilligt i klubber m.m., i fritiden
• Besøg af en eller flere virksomheder  
• Tæt kontakt til virksomhedskonsulent, unge mentor, uddannelsesvejleder og ungerådgiver gennem hele forløbet.

Log ind