Projekt skal lette arbejdet for de frivillige

Projekt ’Lettere & Tættere’ skal dels gøre det lettere at være frivillig i de sjællandske fodboldklubber, og samtidig bringe forbund og klubber tættere på hinanden. Projektet skydes i gang til august, men allerede nu skal grundstene lægges og de rigtige frivillige fodboldelskere findes.

Tuses_Baner_2014

Trods kærligheden til fodboldspillet, så kan det ofte være et hårdt job at være frivillig. Det kræver som regel masser af forberedelse, planlægning og energi at drive en fodboldklub – også selv om man er flere om opgaven. Efter sigende føles det indimellem som om DBU Sjælland, fodboldens forbund, er langt fra den enkelte klub, når der er akut behov for sparring, støtte og vejledning.
Denne udfordring vil DBU Sjælland gerne gøre noget ved og søsætter efter sommerferien 2015 projekt ’Lettere og tættere’.

Frivillige klubkontaktpersoner
DBU Sjælland vil gerne være mere synlig og nærværende i forhold til dagligdagen i fodbold-klubberne. Det ønske er dog svært at indfri ud fra unionens lønnede resurser i dag. DBU Sjælland har derfor valgt, at fokusere på de styrker som unionen har og altid har haft, nemlig engagerede frivillige fodboldelskere. Disse frivillige skal fungere som bindeled mellem lokale fodboldklubber og DBU Sjælland. 

- Passionen og engagementet omkring fodbolden er klart en kæmpe styrke, som vi stadig ikke har udnyttet til fulde. Vi har i øjeblikket cirka 150 frivillige tilknyttet unionen, som enten er aktiv i et udvalg eller en gruppe eller blot frivillig ved større fodboldarrangementer. Vi håber og tror, at der er rigtig mange flere frivillige fodboldelskere, som allerede har det lokale fodboldkendskab og som gerne vil hjælpe de lokale fodboldklubber til en nemmere hverdag og bringe dem tættere på DBU Sjælland, siger Jens Erik Jensen, der er administrationschef i DBU Sjælland.

Dialog skal fremme ønsker og behov
Formålet med at have frivillige ude i landet er, at de via dialog med klubberne skal bringe ønsker og behov videre til DBU Sjælland. Den frivillige, som vil optræde under titlen ’DBU Sjællands Klubkontaktperson’, skal via sit lokalkendskab og dialog med de lokale fodboldklubber afdække de lokale klubbers behov og ønsker. Klubkontaktpersonerne vil blive klædt på til at kunne besvare de mest elementære ting som hører til breddefodbolden. 

- Klubkontaktpersonen får udover den opsøgende dialog med de lokale fodboldklubber, en række faste opgaver. Klubkontaktpersonen skal blandt andet arrangere klubnetværksmøder, tage på klubbesøg og være repræsentant for unionen ved fx klubarrangementer og lignende. Derved bliver klubkontaktpersonerne ekstrem værdifulde for både klubber og union, fortæller Jens Erik Jensen.

Fra kontaktperson til klubrådgiver  
Når en klubkontaktperson får et konkret ønske eller fornemmer et udbredt behov fra flere af de lokale fodboldklubber, så skal det bæres videre enten til DBU Sjællands administration eller en DBU Sjælland klubrådgiver. Klubrådgiveren er en udkørende konsulent, som har til opgave at understøtte klubberne i deres udvikling. Klubrådgiveren har det overordnede ansvar for et givent geografisk område og vil være klubkontaktpersonens nærmeste samarbejdspartner.

Interesseret i at blive klubkontaktperson…

I uge 13 vil DBU Sjælland i første omgang søge 7 klubkontaktpersoner fordelt i øst-, vest - og Sydsjælland. Jobopslaget vil blive annonceret på DBU Sjællands hjemmeside, via direct mail til de sjællandske klubber og via hjemmesiden frivilligjob.dk. Hold øje med disse medier i næste uge, hvis du vil være med på DBU Sjælland holdet. 

DBU Sjælland søger klubkontaktpersoner

Foto: Peter Vest Hansen / Tekst: Rie Døllner

Log ind