Sådan sikrer du dig lovlige spillere

Det er vigtigt at have orden i papirerne, når det drejer sig om tilgang af nye spillere. Uorden kan nemlig i værste fald medføre protestsager og pointtab.

Her kan du læse, hvordan du sikrer dig lovlige spillere op til sæsonstart. 

Op til en ny sæson sker der traditionelt en hel del klubskifter. 

I den forbindelse er det vigtigt, at klubben anmoder om et elektronisk spillercertifikat på de spillere, som kommer til klubben, som nye medlemmer - hvis de vel og mærke har spillet i en anden klub i efteråret 2013 eller senere.

Har spilleren spillet for en anden klub i foråret 2013 eller tidligere, skal han eller hun samt den nye klub udfylde en spillererklæring.

Derudover skal en spiller være registreret via klubbens adgang til KlubOffice og godkendt af DBU Sjælland for at være spilleberettiget.  

For spillere under 18 år skal erklæringen underskrives af forældre/værge.

Ikke ved første indmeldelse
Ungdomsspillere, som for første gang melder sig i en klub, skal selvfølgelig ikke medbringe hverken certifikat eller erklæring.

Undtaget er endvidere udenlandske spillere under 12 år, som melder sig ind i klubben (altså klubskifte fra en udenlandsk klub til en dansk klub). Disse kan spille med det samme uden erklæring og certifikat. Ved et skifte mellem to danske klubber gælder undtagelsen ikke længere.

Elektronisk spillercertifikat
Modtagerklubben skal rekvirere spillerens spillercertifikat via KlubOffice. Den afgivende moderklub skal godkende anmodningen fra den nye moderklub. Dog kan et elektronisk spillercertifikat lovligt tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. 

Håndtering af spillercertifikat
Som udgangspunkt behøver den enkelte klub ikke forberede noget i KlubOffice for at kunne afsende og modtage spillercertifikats-anmodninger. Der er oprettet et klubhverv ”spillercertifikatsansvarlig”, som man kan tilknytte en person. Han/hun vil så modtage en mail, når en anden klub søger et spillercertifikat i klubben. Hvis der ikke er nogen oprettet med dette klubhverv, sendes anmodninger pr. mail til klubbens postadresse.

Det vil sige, at ingen anmodninger vil kunne svæve rundt, uden at den modtagende klub vil kunne se dem.

Anmodning om spillercertifikat
Skal din klub modtage en ny spiller fra en anden klub, sender du en anmodning via KlubOffice til den tidligere klub med info om spillernavn og fødselsdato. Herefter skal den afgivende klub hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage besvare anmodningen. Som en service sendes automatisk en reminder til den afgivende klub, hvis denne ikke har reageret på anmodningen inden 8 dage.

Så snart den afgivende klub har godkendt anmodningen, vil den nye spiller automatisk blive oprettet som spiller i din klub. Modtager din klub en anmodning fra en anden klub, vil denne kunne ses i en boks på forsiden af KlubOffice. Klubbens spillercertifikatsansvarlige (eller postadressen) vil blive anmodet om at godkende eller afvise. Spilleren søges frem og såfremt anmodningen godkendes, skal der udfyldes nogle uddybende oplysninger. Du får også mulighed for at udmelde spilleren, når du overfører certifikatet.

Spilleren modtager ligesom modtagerklubben en mail om, at certifikatet nu er overført (forudsat at spillerens korrekte mailadresse er angivet på spilleroplysningerne).

Spillererklæring
Har den pågældende spiller ikke spillet fodbold i nogen klub i denne periode, skal han/hun - når der er tale om klubskifte - udfylde en spillererklæring.

For spillere under 18 år skal erklæringen underskrives af forældre/værge.

Det er vigtig at gøre opmærksom på, at klubber altid kan sikre sig med en spillererklæring. 
 

Når klubben har gjort dette, er det spilleren (eventuelt forældre/værge), der har ansvaret for, at oplysningerne er rigtige. Klubben skal dog være i såkaldt "god tro", hvis klubben er vidende om inkorrekte oplysninger, så vil det får betydning for afgørelsen i en eventuel disciplinærsag. 

Regler og formularer

Hent spillercertifikat og spillererklæring

Se reglerne for klubskifte i turneringsreglementets § 16

Hvis du har behov for yderligere information kan du kontakte DBU Sjælland på 4632 3366 eller info@dbusjaelland.dk. 

Af Peter Vest Hansen, Foto: Fodboldbilleder.dk 

Log ind