Inspiration til fastholdelse i ungdomsfodbolden

Ved to inspirationsaftener i Køge og Allerød kan din klub få inspiration til at fastholde flere ungdomsspillere i fodbolden.Har du nogensinde overvejet, hvorfor mange unge stopper med fodbold i teenageårene? Så er DBU Sjællands inspirationsaftener om fastholdelse i ungdomsfodbolden noget for dig.  

En bevidst tilgang til ungdomsfodbolden og en viden om de unge skal sikre fastholdelse af unge spillere. Med det som hovedtema indbyder DBU Sjælland til to inspirationsaftener tirsdag den 15. marts i Køge og tirsdag 22. marts i Allerød med ungdomsforsker Søren Østergaard som oplægsholder.

Søren Østergaard var i 2012 med til at udvikle ungdomstrænermanualen "Ungdomsfodbold - det handler også om andet end fodbold", hvor der blev sat fokus på træneren, trænings- og klubmiljøet. 
Nu er man klar med Ungdomsfodbold 2.0, som gør bogen mere håndgribelig og konkret til gavn for det daglige arbejde i klubben.
 
I konceptet indgår bl.a. et nyudviklet klubudviklingsforløb, og det er en af de ting som Søren Østergaard vil komme ind på til denne inspirationsaften for de sjællandske klubber.

Inspirationsaftener om ungdomsfodbold 
Dato Tid Sted Tilmeldingsfrist Tilmelding 
15.3.2016 18.00 - 20.00 Køge Boldklub
Ved Stadion 4
4600 Køge
13.3.2016 KLIK HER FOR TILMELDING
22.3.2016 18.00 - 20.00 Allerød Fodbold Klub
Møllemosevej 5
3450 Lillerød
20.3.2016 KLIK HER FOR TILMELDING

Målgruppe for inspirationsaftenerne
Målgruppen for disse inspirationsaftener er alle, der til daglig er i berøring med ungdomsfodbold. Det kan være trænere og ledere, som ønsker at blive klogere på, hvordan man i ens egen klub kan blive bedre til at håndtere de udfordringer, som kan være forbundet med at fastholde de unge i fodbolden. 

Prisen per deltager er 100 kroner inklusiv en sandwich og en sodavand. Der er plads til 50 deltagere per arrangement. 

Dialog med ungdomsudvalget
Med på mødet vil også være personer fra DBU Sjællands Ungdomsudvalg. Med udgangspunkt i Søren Østergaards oplæg vil der blive lagt op til debat og dialog omkring ungdomsfodboldens tilstand på Sjælland. 
 
Vi håber, at så mange sjællandske ungdomstrænere- og ledere, som muligt, dukker op til en aften med fokus på fastholdelse af ungdomsspillere og udvikling af sjællandsk ungdomsfodbold.

Spørgsmål 
Ved spørgsmål kan Lars Nielsen fra turneringsafdelingen kontaktes på larn@dbusjaelland.dk eller telefon 4634 0734.

Om Ungdomsfodbold 2.0
Ungdomsfodbolden 2.0 er udviklet i samarbejde med en række fodboldklubber, der har haft succes med fastholdelsen af de unge. Ens for disse klubber var, at de havde en tydelig ledelse, en overordnet strategi med ungdomsfodbolden og derigennem målrettet arbejdede med konkrete fastholdesesprojekter. Der er ingen tvivl om, at mange af svarene ligger ude i fodboldklubberne. Ungdomsfodbold 2.0 har derfor til formål at øge bevidstheden om jeres tilbud til de unge, så I kan finde frem til de styrker og værdier, der gør netop jeres klub unik. På en enkel og let tilgængelig måde skal I via redskaberne i Ungdomsfodbold 2.0 formulere en strategi for ungdomsfodbolden i klubben. Den medfølgende "redskabskasse" kan derefter benyttes til at finde inspiration, vejledning og gode råd til hvordan, I kan effektuere jeres strategi og indrette et attratktivt og spændende miljø for ungdomsfodbolden i klubben.

Læs mere om Ungdomsfodbold 2.0 her

Læs mere
DBU Sjælland har udgivet flere magasiner med fastholdelse i ungdomsfodbolden som tema. Her kan du læse om sjællandske fodboldklubber, der har haft succes med at fastholde ungdomsspillere generelt og specifikt ved overgangen til senior. 

Sjællandsk Fodbold nr. 4 - 2015

Sjællandsk Fodbold nr. 4 . 2013 

Log ind