Den svære udvælgesproces i fællesrækkerne

Det er en længere proces når der skal indrangeres hold til fællesrækkerne i det kommende turneringsår. Bent L. Jørgensen og John Ipsen fra DBU Sjællands indrangeringsgrupper for drenge og piger fortæller om arbejdet med at udvælge ungdomshold til fællesrækkerne.Her kan du læse om den svære proces med at udvælge hold til fællesrækkerne. Den årlige indrangering af ungdomshold er et vigtigt tema i mange klubber. Det har stor betydning for mange klubber at blive indplaceret i en bestemt række for at fastholde en god udvikling på ungdomsårgangen, men af gode grunde er der ikke altid plads til alle.

I DBU Sjælland er det op til Drenge og Pige indrangeringsgrupperne at finde ud af, hvilke klubber, der skal indrangeres i de forskellige rækker. Gruppernes første opgave er at udvælge de sjællandske hold og dernæst skal man på et møde med DBU København i juni smelte indrangeringerne sammen til fællesrækker for de enkelte årgange. En vanskelig proces, hvor der vurderes på mange parametre.

Da der særligt i drengerækkerne kommer flere ansøgninger end der er pladser, så tog vi med Bent L. Jørgensen, formand for Drenge Indrangeringsgruppen, på besøg til U16 Drenge Øst kampen mellem Albertslund-Glostrup og Frederikssund FB. Bent L. Jørgensen har over 25 års erfaring som ungdoms og seniortræner, har arbejdet med indrangering hos DBU Sjælland siden 1994 og er desuden holdleder for U/17 og U/19 landsholdene på herresiden.   

Besigtigelser
Bent L. Jørgensen fortæller, at særligt to elementer ligger til grund for vurderingen af om et hold er egnet til en plads i en fællesrække. Det ene er referater fra de over 200 kampe, som DBU Sjællands fem mand store Drenge indrangeringsgruppe besøger per sæson. Alle i gruppen udfører opgaven på frivillig basis og har typisk mange års erfaring som trænere og ledere. Drenge Indrangeringsgruppen er delt op i to hold, hvor tre personer hovedsaligt ser U13, U14 og U15 og de to resterende personer hovedsaligt ser U16, U17 og U19. 

- Vi bestræber os på at nå at se så mange sjællandske klubber som muligt. Vi har et system, hvor vi har overblikket over de hold og kampe vi skal se, så vi bestræber os på at se en klub to eller højest tre gange på en sæson, forklarer Bent L. Jørgensen.  

Typisk indebærer en besigtigelse en samtale med klubbens stab og en vurdering af klubbens organisation omkring holdet, antal spillere fordelt på årgange, optakt til kampen, holdets organisation på banen, spillernes evner, udviklingsmiljøet, opførsel på og udenfor banen, udvalgte spillere og kampens forløb. 

- Vi kigger på ting som antal ledere og trænere, da det viser noget om, hvor god organisationen er omkring holdet er. Vi taler også med træneren om, hvilket spillesystem de spiller med, og på baggrund af dette kan vi vurdere om spillerne forstår det taktiske oplæg og om de er fortrolige med deres opgaver. Vi kigger også på spillernes tekniske og taktiske niveau samt på deres opførsel på og udenfor banen. En ting er et gult eller rødt kort for en tackling, men hvis de får for mange gule eller røde kort for brok eller usportslig optræden, så er det naturligvis et problem, forklarer Bent L. Jørgnesen.   

Klubansøgninger
Det andet element i vurderingen er klubansøgningerne. Der er åbent for ansøgninger hvert år i maj måned og det foregår ved, at klubberne udfylder og indsender et ansøgningsskema. Heri redegøres der for, hvordan årgangen resultatmæssigt har klaret sig de seneste to sæsoner, trænerstaben samt årgang og antal kampe hos spillerne.   

- På indrangeringsskemaerne kan de skrive op til 16 spillere på. Det giver os mulighed for at se om holdet har mistet spillere siden sidste år og om der er spillere, der har prøvet at spille i rækken før. Det er en måde at vurdere holdets modenhed på, forklarer Bent L. Jørgensen.  

En af de rækker, som er særlig vanskelig at indrangere er U13-rækken, da de københavnske hold spiller uden resultater og de sjællandske hold spiller med resultater. Derfor kræver det andre former for informationer at vurdere klubbernes niveau. Bent L. Jørgensen vil dog gerne aflive en sejlivet myte omkring ansøgning til fællesrækker.  

- Hvis man tror, at hvis man søger en højere række end man egentlig har niveau til, så kommer man absolut med i den næsthøjeste række. Det gør man altså ikke, understreger han.  

Jævnbyrdige og gode rækker
Han mener, at den væsentligste opgave er at lave så jævnbyrdige og gode rækker som muligt uden skelen til unionsgrænser.  

- At så få som muligt er utilfredse. Vi ved godt, at vi ikke kan ramme 100 procent plet. Men vi skal sikre, at rækkerne bliver så jævnbyrdige og gode som muligt uden hensyntagen til om klubberne kommer fra Sjælland eller København. 

Derfor har det også konsekvenser, hvis en klub udebliver fra kampe i deres række. 

- Vi har vist klubberne en tillid ved at indplacere dem i Øst 1 eller 2. Derfor har det konsekvenser og vil blive taget med i vurderingen, hvis de udebliver fra en kamp. Men vi undersøger altid årsagen til udeblivelsen – og om der eventuelt er formildende omstændigheder, siger Bent L. Jørgensen.   

Ansøgningsskemaet er vigtigt
Et område, hvor klubberne kan blive endnu bedre og hjælpe udvalget er med hensyn til ansøgningsskemaet. Her er det vigtigt at gøre sig umage og udfylde skemaet korrekt. Bent L. Jørgensen opfordrer klubberne til at supplere de faste oplysninger, hvis man har nogle relevante informationer udover det faktuelle. 

 - Det er vigtigt, at klubberne er realistiske, når de ansøger. De skal nøgternt vurdere, at de kan begå sig i den pågældende række – og de skal kunne bakke det op med holdets resultater. Man står sig også rigtigt godt, hvis man sender et følgebrev med sin ansøgning, hvor man kan fortælle det, som man ikke kan sætte tal eller fakta på i ansøgningsskemaet. Hvis man er i tvivl omkring ansøgningsprocessen eller skemaerne, så er man altid velkommen til at ringe til mig, siger Bent L. Jørgensen.

I udvælgelsesprocessen skal indrangeringsgrupperne også tage hensyn til regelsættet for licenssystemet. Det betyder, at der er få pladser i spil og derfor må mange hold fravælges på grund af hård konkurrence med andre hold.
 
Formand for Pige Indrangeringsgruppen, John Ipsen, bekræfter, at mange af de samme problematikker er gældende hos pigerne som hos drengene. Han fortæller, at de tre mand i Pige Indrangeringsgruppen ser omkring 150 kampe på en sæson for at supplere ansøgningsskemaerne med viden om ansøgerholdene. Gruppen består ligeledes af personer med stor erfaring som trænere og ledere indenfor pigefodbolden.     

”Vi vil gerne opfordre til, at man gør sig umage med at udfylde ansøgningsskemaerne og søger en række, der stemmer overens med holdets niveau, siger John Ipsen. 

Du kan søge om en plads i fællesrækkerne frem til 16. maj. Klik her for ansøgningskemaerne

Læs mere

Ansøgning til fælles ungdomsrækker er åben
Kriterier for indrangering af ungdomshold 

37 klubber får talentlicens
Om licens ungdom, piger
Om licens ungdom, drenge 

Af Peter Vest Hansen

Log ind