MENU

Mange protester giver forlænget sagsbehandlingstid

DBU Sjælland oplever i øjeblikket en markant stigning i antallet af protestsager. Desværre medfører dette en øjeblikkelig sagsbehandlingstid på op til tre uger.

Fra 2014 til 2015 steg antallet af protestsager med hele 43 procent fra 131 til 181, og den udvikling ser ud til at fortsætte i foråret 2016. I forhold til samme tid sidste år er antallet af indkomne protestsager steget med 13 procent fra 40 i 2015 til 46 i år. Desværre medfører stigningen sagsbehandlingstider på op til 3 uger. 

Protestsager drejer sig oftest om brug af ikke spilleberettigede spillere.  

Årsag til stigningen
Der er ingen tvivl om, at årsagen til den kraftige stigning i antallet af protester over de sidste par år skyldes indførslen af de elektroniske holdkort, som blev taget i brug fra i starten af 2014. De elektroniske holdkort har betydet, at alle nu kan se hvilke spillere der er brugt i kampene og derfor også kan følge med i, om disse spillere for eksempel har afsonet karantæne, er spillet fri, er oprettet som spillere i den pågældende klub eller for ungdomsholdenes vedkommende, om der er brugt for gamle spillere. 

Større krav til regelkendskab
Udviklingen øger naturligvis kravene til klubbernes regelkendskab, så man sikrer, at de spillere, man bruger er spilleberettigede. I samme ombæring skal man dog huske, at indførelsen af de elektroniske holdkort har betydet store administrative lettelser for de mange frivillige trænere og ledere, der hver uge arbejder hårdt for at få enderne til at mødes ude i klubberne. Det er efter indførelsen blevet meget lettere at udfylde holdkort og tilsige spillerne til kampene. Et arbejde, der før måtte gøres på gammeldags maner med pen og papir. Men det har altså en konsekvens i forhold til de forlængede sagsbehandlingstider.  

Derfor opfordrer DBU Sjælland klubberne til at formidle denne oversigt til fodboldtrænerne: Nødvendig viden: Trænerens tjekliste

Læs mere

Nødvendig viden: Trænerens tjekliste

Sådan udfylder du holdkort korrekt

DBU Sjællands holdkortregulativ

Af Peter Vest Hansen

Log ind