MENU

Forstå konflikter og løs dem

Kurset i konflikthåndtering og kommunikation er for dig, der skal kunne samarbejde og klare pressede situationer på en konstruktiv facon. På kurset i konflikthåndtering lærer du enkle og konkrete redskaber til at takle vanskelige situationer og konflikter.


Konflikter kan ikke undgås, men ofte løses en konflikt når vi tør sige hvad vi mener og forstår modparten. Ved hjælp af dette kursus lærer du hvordan de forskellige typer kommunikerer og hvorfor. Der skabes indsigt i vores forskelligheder og vi lærer hvordan vi "tackler" dem.

For ofte er det ikke så meget konflikten i sig selv, der er problemet, men vores evne til at håndtere konflikten. Når en konflikt først er opstået, kan det være svært at agere og kommunikere konstruktivt. 

Niels Nielsen som til daglig er klubrådgiver hos DBU Fyn med Insights uddannelse og stor erfaring med videreuddannelse af børne- og ungdomskonsulenter, er instruktør når DBU Sjælland afholder konflikthåndteringskursus den 19. november 2016. Tilfredsstillende konflikthåndtering kræver selvindsigt – indsigt i egen kommunikationsform, ledelse, adfærd og resultatet af dette. 

Lørdag d. 19. november 2016 - Svogerslev BK, Tværengen 23, Svogerslev, 4000 Roskilde

Målgruppe: 
Børne- og ungdomstrænere samt klubfolk med forskellige roller. 

Udbytte – Du styrker din:
 • Måde at kommunikere og formidle på.
 • Evne til at takle konflikter.
 • Evne til at indgå konstruktivt i en dialog.
 • Gennemslagskraft og formidlingsevne.
 • Evne til at give brugbar feedback.
 • Evne til at bruge egne stærke sider.
 • Evne til at få det bedste ud af samarbejdet.
 • Evne til at sætte klare grænser og fastholde krav.
Indhold på kurset Konflikthåndtering og kommunikation:
 • Indsigt i kommunikation, konflikthåndtering og samarbejde.
 • Aktiv lytning – skabe en åben, tillidsvækkende og fordomsfri kommunikation.
 • Konfliktløsning – takle vanskelige situationer eller personer.
 • Feedback på en konstruktiv måde.
 • Kropssprog og konflikthåndtering.
 • Din egen fremtrædens betydning for kommunikation og konflikthåndtering.
 • Venlig fastholdelse af krav, grænser og mål.
Dagens Program: 
 • 09.30  Morgenmad
 • 10.00 Konflikthåndtering
 • 13.00 Frokost og networking
 • 14.00 Den svære samtale
 • 16.00 Tak for i dag


Kurset består af en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og få nye ideer. 

Kursisterne skal forberede sig ved at medbringe egne konflikter eller dilemmaer, som skal bruge aktivt på kurset.

Deltagerpris kr. 500,00 pr. person

Tilmelding her

Tilmeldingsfrist den 11. november 2016.

Det vil være et begrænset antal pladser 22-24 kursister som fordeles efter først til mølle princippet. 

Spørgsmål 
For yderligere information eller spørgsmål kontakt udviklingskoordinator Lene Rydal på mail lery@dbusjaelland.dk eller på telefon 4634 0745.

Log ind