MENU

Pas på rokeringer i de sidste kampe

Der gælder nogle helt særlige regler, når det kommer til nedrykning af spillere i sæsonafslutningen for alle halvårsturneringer. Læs vejledningen her.I sæsonens sidste to kampe gælder der særlige regler for nedrykning af spillere. Derfor er det en god ide at undersøge en ekstra gang om en spiller er lovlig at benytte. 

Reglerne gælder ved nedrykning 

Du skal være særligt opmærksom, når det drejer sig om at rykke spillere NED på 2. holdet eller et andet lavere rangerede hold, og om det sker i en af de sidste to kampe i sæsonen. Hvorvidt spilleren kan rykkes ned på et lavere rangerende hold afhænger af det antal kampe personen har spillet eller været spilleberettiget til på det lavere rangerende hold, som han/hun skal rykkes ned på. 

Eksempler på spillerrokeringer i de sidste to kampe:

Eks. 1: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Bliver spilleren herefter nede på 2. holdet i de resterende kampe, så er der ikke tale om nedrykning i en af de sidste to kampe. 

Eks. 2: 
En spiller rykkes ned i 2. holdets tredjesidste kamp. Hér skal man så blot tage højde for de almindelige regler om op- og nedrykning af spillere. Spilleren er herefter med i 1. holdets kamp i den efterfølgende weekend, hvorefter han igen skal ned på 2. holdet – nu i sidste kamp. HER skal man så tage højde for reglerne om nedrykning i en de sidste to kampe. 

Eks. 3: 
 1. holdet bliver ramt af en skade inden sidste kamp. De ønsker nu at benytte en spiller, som har spillet alle kampe på 2. holdet i hele sæsonen. Han har således aldrig før spillet på 1. holdet. Må de det? Svaret er ja, det må de. Man må altid rykke en spiller op på et højere rangerende hold, når bare det er til en ny spilledag. 

Det springende punkt er altså, om spilleren rykkes NED, og om dette foregår i en (eller flere) af de sidste to kampe på andetholdet. Vi skriver 2. holdet for overskuelighedens skyld, men det er gældende for alle lavere rangerede hold). 

Hvornår er man spilleberettiget? 

I turneringsreglementet er der angivet et antal kampe, som spilleren skal have været spilleberettiget i, for at kunne rykke ned på et lavererangerende hold i en af de sidste to kampe:

§ 19.11 Nedrykning af spillere fra højere rangerede hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangerede hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

  • Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.
  • Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe. 
  • Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe. 
  • Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe. 
  • Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.
  • Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

 Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.

 Spillere anvendt efter § 19.3 og § 19.4 kan ikke løses til nedrykning i de sidste to kampe. 

Hvornår er man spilleberettiget?
I denne sammenhæng er det relevant at notere sig, at spilleren ikke behøver at have spillet de pågældende kampe rent fysisk. Derimod er det vigtige i denne sammenhæng, at finde ud af, om spilleren – uagtet arbejde, skader med videre – KUNNE have deltaget i det påkrævede antal kampe på for eksempel 2. holdet på lovlig vis

Definition af en spilledag
Det er desuden vigtigt at skelne mellem runde og spilledag. Det er den fysiske afvikling af kampen, der er gældende - ikke rundenummeret - når man skal definere, hvilke to kampe, der er de sidste.

Klik her for turneringsreglementet

Log ind