MENU

Seriehold udelukkes efter vold mod dommer og spillere

DBU Sjællands disciplinærinstans har behandlet sagen mod FC Albertslund-hold efter voldsag i serie 2-kamp lørdag 17.september. Holdet bliver udelukket, tildeles bøde og 4 spillere idømmes længerevarende karantæner fra alt Dansk fodbold.Sjællandsk fodbold blev lørdag den 17. september 2016 ramt af en meget alvorlig hændelse, da fodbolddommer og spillere fra Hundige BK blev udsat for vold.

Udpluk fra afgørelsen
 
DBU Sjællands disciplinærinstans tager på det skarpeste afstand fra de voldsepisoder, der er beskrevet i klubbernes redegørelser samt dommerens indberetning, og hæfter sig ved, at der er stor overensstemmelse mellem dommerens indberetning og Hundige BK’s redegørelse, hvorfor disse tillægges afgørende vægt i behandlingen af sagen.

Disciplinærinstansen kan på den baggrund konstatere, at det entydigt er træneren, spillere samt tilskuere fra FC Albertslund, der er årsag til at kampen må afbrydes, og klubben taberdømmes derfor i ovenstående kamp. 

Disciplinstansen finder ikke, at FC Albertslund på nogen måder lever op til sit ansvar som kamparrangør jf. turneringsreglementets § 28.1, men Disciplinærinstansen anerkender dog FC Albertslunds formands indsats for at forhindre et værre overfaldt på en af Hundige BK’s spillere. 

Disciplinærinstansen er endvidere af den opfattelse, at de beskrevne episoder skal have alvorlige sportslige såvel som økonomiske konsekvenser for FC Albertslund.

Disciplinærinstansen må samtidigt konstatere, at både træneren fra FC Albertslund samt udvalgte spillere fra klubben udviser en så ekstremt voldelig adfærd, at Disciplinærinstansen finder det nødvendigt med endog meget lange udelukkelser af disse personer. I den forbindelse understreger Disciplinærinstansen, at træneren fra FC Albertslund jf. turneringsreglementets § 44.2 idømmes en hårdere sanktion end spillerne. Disciplinærinstansen har i øvrigt svært ved at forstå, at en træner/leder fra en klub, som burde være en rollemodel for sine spillere, i den grad har været involveret i episoder af den karakter, som er beskrevet i sagens akter.

Disciplinærinstansen skal beklage, at det ikke har været muligt at identificere samtlige spillere, der var involverede i overfaldene, men understreger samtidigt, at såfremt yderligere navne på overfaldsmænd måtte fremkomme på et senere tidspunkt, vil Disciplinærinstansen forbeholde sig retten til at åbne karantænesager mod disse personer. 

Disciplinærinstansen har ikke hjemmel til at sanktionere tilskuere, som var indblandede i overfaldene, men må overlade dette til politiets videre efterforskning i sagen.

Disciplinærinstansen har på ovenstående baggrund truffet følgende afgørelse jf. turneringsreglementets § 45.1 og DBU Sjællands økonomi regulativ: At udelukke FC Albertslund Serie 2-hold i pulje 2 i indeværende sæson 2016/2017, og klubben må derfor starte i serie 6 fra sæsonen 2017/2018. Samtidig tildele FC Albertslund en bøde på 7.500,- kroner for at være årsag til kampens afbrydelse i en voldsag, som både involverer spillere og tilskuere. Der idømmes 4 personer længerevarende karantæner.

DBU Sjællands bestyrelsesformand, Ole Jacobsen, bakker op om disciplinærinstansens afgørelse:

- Personligt tager jeg total afstand fra enhver form for vold og er af den overbevisning, at der skal slås benhårdt ned på vold, uanset karakter! Der findes ganske enkelt ingen undskyldning for at slå på andre mennesker uanset omstændighederne og ej heller på en fodboldbane.
Jeg finder det aldeles velvalgt, at disciplinærinstansen har tildelt hårde straffe på baggrund af de sagsakter, der var tilgængelige. Det er en ekstremt alvorlig og uacceptabel episode, som fodbolden på Sjælland har været vidne til.  Det sender et klart signal om, at det er helt uacceptabelt, at begå vold i forbindelse med en fodboldkamp, udtaler bestyrelsesformand Ole Jacobsen.


Afgørelsen

 • FC Albertslund udelukkes fra turneringen i serie 2 pulje 2 i indeværende sæson 2016/2017, og klubben må derfor starte i serie 6 fra sæsonen 2017/2018. DBU Sjællands turneringsafdeling fastsætter resultater for alle klubbens ikke afviklede kampe jf. gældende bestemmelser i turneringsreglementet.
 • FC Albertslund taberdømmes 0-3 i ovenstående kamp, og Hundige BK vinder derfor 3-0.
 • FC Albertslund idømmes en bøde på kr. 3.000,- for at være årsag til afbrydelsen af ovenstående kamp.
 • FC Albertslund idømmes en bøde på kr. 3.000,- for ikke at have styr på klubbens træner samt spillere.
 • FC Albertslund idømmes en bøde på kr. 1.500,- for ikke at have styr på klubbens tilskuere. I alt bøder for kr. 7.500,-
 • FC Albertslunds træner idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 31.12.2019 for at have truet kampens dommer på livet, slå ud efter dommeren og have deltaget i den efterfølgende tumult.
 • FC Albertslunds spiller idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 31.12.2018 for at have overfaldet en Hundige BK spiller med en skalle samt spark og have deltaget i den efterfølgende tumult.
 • FC Albertslunds spiller idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 31.12.2018 for at have slået dommeren samt truet dommeren på livet og have deltaget i den efterfølgende tumult.
 • FC Albertslunds spiller, der stjal dommerens notatkort samt deltog i tumulten inde på banen, idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 30.6.2018. FC Albertslund skal senest 8 dage efter modtagelsen af denne afgørelse oplyse navnet på denne spiller. Såfremt klubben ikke har oplyst navnet inden for den nævnte frist, vil klubben blive idømt en bøde, der vil blive fordoblet ved hver efterfølgende rykker.
Sagens forløb:
 1. Lørdag den 17. september 2016 bliver kampens dommer og spillere fra Hundige BK overfaldet af spillere/tilskuere i serie 2-kampen mellem FC Albertslund og Hundige BK.
 2. Voldsepisoden medfører at politiet tilkaldes.
 3. DBU Sjællands Task Force mod dommervold er i kontakt med kampens dommer.
 4. DBU Sjælland tilbyder kampens dommer professionel krisehjælp til at bearbejde voldsepisoden. Foruden at sagen indrapporteres til DBU Sjællands lovpligtig arbejdsskadeforsikring. 
 5. DBU Sjællands disciplinærudvalg behandler voldsepisoden og træffer afgørelse i sagen onsdag den 28. september 2016.
 6. DBU Sjællands disciplinærinstans udelukker FC Albertslund fra turneringen i serie 2 pulje 2 i indeværende sæson og bøder på 7500.- kr. Derudover idømmes 4 spillere længerevarende karantæner fra alt Dansk fodbold. 

Log ind