Begrænset bemanding mandag

DBU Sjælland har begrænset bemanding mandag 1. maj 2017. Det skyldes, at breddefodbold-medarbejdere fra hele Danmark er samlet i Jylland for at drøfte, hvordan lokalunionerne i samarbejde kan understøtte de danske klubber endnu bedre end i dag.

Mandag 1. maj vil der være meget begrænset bemanding i DBU Sjællands administration, da flertallet af medarbejderne er til fællesmøde i Jylland med ansatte fra de øvrige DBU lokalunioner. 

Dansk breddefodbold er i øjeblikket under stor forandring. Også på det administrative felt. 

En ny breddeaftale har betydet, at både opgaver og medarbejdere er flyttet fra DBU i Brøndby til lokalunionerne, der i forvejen har ansvaret for breddefodbolden i Danmark.

Samtidig bliver samarbejdet mellem lokalunionerne tættere og tættere.

De forskellige brikker danner til sammen en helt ny administrativ samarbejds-model, der skal sætte fodboldklubberne i centrum, fastholde nærhedsprincippet og styrke sammenhængskraften i dansk fodbold.

For at kickstarte den nye samarbejdsmodel mødes omkring 70 medarbejdere fra dansk breddefodbold – både fra Jylland, Sjælland, Fyn, København, Lolland-Falster og Bornholm mandag den 1. maj på DBU Jyllands Fodboldcenter i Tilst for at sætte retningen for det nye samarbejde. 

Vi beklager hvis lukningen giver anledning til gener for din klub. 

Vi er tilbage på fuld bemanding for at servicere jer tirsdag 2. maj.

Log ind