MENU

Spiller suspenderet efter vold på banen i Serie 4-kamp

En disciplinærsag er oprettet og en spiller er suspenderet efter vold på banen i en Serie 4-kamp mellem Kokkedal BK og Tikøb IF. Sagen forventes afgjort af DBU Sjællands Disciplinærinstans i løbet af næste uge.

En Serie 4-kamp mellem Kokkedal BK og Tikøb IF blev søndag 20. august skæmmet af en voldelig handling, da en Kokkedal-spiller nikker en modstander ’en skalle’. Spilleren blev udvist og kampen blev efterfølgende færdigspillet med resultatet 0 – 1. Sagen er nu overgået til DBU Sjællands Disciplinærinstans og spilleren er suspenderet mens sagsbehandlingen foregår. 

DBU Sjælland udtaler sig principielt ikke om konkrete sager, så længe sagen endnu ikke er belyst, behandlet og afgjort. DBU Sjælland forventer en afgørelse i sagen i løbet af næste uge. Afgørelsen vil blive meldt ud på dbusjaelland.dk. 

DBU Sjællands formand Ole Jacobsen vil derimod gerne gentage unionens generelle holdning til vold og trusler på fodboldbanen, som også blev udtrykt på DBU Sjællands delegeretmøde 3. februar 2017.  

”På baggrund af dialogen med de sjællandske klubber om det disciplinære system i efteråret 2016 indskærpede vi overfor Disciplinærinstansen, at de skulle have fokus på at udnytte strafferammen, og at der i forbindelse med entydige voldssager ønskes højere straffe med en meget klar og tydelig konsekvens for de implicerede spillere og deres klubber/hold”, udtaler Ole Jacobsen, formand for DBU Sjælland. 

"Vi accepterer ikke vold"
På baggrund af FC Albertslund-sagen i efteråret 2016 afholdt DBU Sjælland et dialogmøde med de sjællandske klubber, hvor det blandt andet blev drøftet, hvilken straf der er passende i den type sager.  
Som en direkte konsekvens af dialogen med klubberne blev det desuden vedtaget, at video/foto kan anvendes som dokumentation i sagsbehandlingen. Derudover førte dialogen til en stramning af reglerne for holdkort, der konkret betyder, at et ikke udfyldt holdkort medfører tabt kamp. Denne stramning er med til at skabe større sikkerhed omkring, hvilke personer der deltager i en given fodboldkamp.  
 
 ”Generelt kan vi ikke gardere os mod, at enkelte personer ikke kan opføre sig ordentligt på en fodboldbane, og tiden vil vise om vores tiltag er tilstrækkelige. Vi vil løbende følge udviklingen og om nødvendigt tage yderligere skridt. Ingen skal være i tvivl. Vi accepterer ikke vold, hverken mod kampens dommere eller spillerne imellem”, udtaler Ole Jacobsen.    

DBU Sjælland har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. 

Fakta om vold og trusler på fodboldbanen hos DBU Sjælland

I 2016 blev i alt 22 kampe afbrudt på grund af vold eller trusler om vold mod dommer eller mellem spillere/ledere. Tallene herunder skal ses i relation til det samlede antal kampe. I 2016 blev der for eksempel afviklet 62.379 kampe i alle turneringer og stævner. Dermed udgør de afbrudte kampe mindre end 0,036 procent af det samlede antal. Når det er sagt, så vil en sag om vold eller trusler mod en dommer, spiller, træner eller anden aktør altid være en sag for meget, og vil blive set på med alvorlige øjne af DBU Sjællands Disciplinærinstans.

Som led i en forebyggende indsats har DBU Sjælland et korps af frivillige fairplay ambassadører (17), som besøger 150-200 fodboldkampe om året. Den forebyggende indsats foregår ved at de går i dialog om god opførsel/fairplay på og udenfor banen med forældre, tilskuere, trænere, ledere og spillere og påpeger områder med plads til forbedring. Derudover lancerede vi i 2016 kampagnen ”Husk respekten – Også udenfor banen”, som satte fokus på sprog og opførsel på og udenfor banen.

Log ind