MENU

DBU Sjællands frivillige sparkede sæsonen i gang

Man siger, at man skal smage sin egen medicin. Derfor var 90 frivillige, bestyrelsesmedlemmer og personale fra DBU Sjælland samlet i Idrættens Hus lørdag 14. januar for at sparke sæsonen i gang med gåfodbold, værdispil og et oplæg om netværksopbygning.De frivillige prøvede blandt andet kræfter med gåfodbold. Her kæmper Henrik Funder for at holde skansen i målet overfor Christian Grønbæk mens Maria Markussen, Preben Dalgaard og Jan B. Larsen er på vej.


 

Ligesom fodboldklubberne bliver DBU Sjælland også i høj grad tegnet af frivillige. Lørdag 14. januar var 90 frivillige ledere, bestyrelsen og personalet samlet i Idrættens Hus for at sparke den nye sæson godt i gang med kick off 2017.  

Dagen havde to spor - et for organisationens dommerstreng og et for de øvrige frivillige. Og som bekendt er det sundt at smage "sin egen medicin", derfor blev deltagerne præsenteret for nogle af de tiltag og de værktøjer, klubrådgivere og visionskonsulenter gør brug af, når de tager på klubbesøg. 

Retning for dommerstrengen
Mange klubber kan i dag nikke genkendende til det såkaldte værdispil, hvor man gennem samarbejde og forhandling skal finde frem til fælles værdier for organisationen. På dagen blev værdispillet blev brugt som værktøj til at reflektere over og forhandle om, hvilken retning der fremover skal være i de mange dommerudvalg og grupper i DBU Sjælland.Elvir Hadzidulbic, Buller Friis og Thomas Lauritsen under gruppearbejdet til værdispillet. 

Gåfodbold
I sommer blev DIF's og DGI's store visionsprojekt "Bevæg Dig For Livet - Fodbold" søsat. Her på Sjælland tilbyder visionskonsulenterne 30-timers Teenagefodbold-forløb, hjælpe til opstart af Fodbold Fitness- og motionsfodbold-hold samt det nye fænomen gåfodbold. Og netop gåfodbolden var en øjenåbner for mange af dagens deltagere. For man kan faktisk godt spille fodbold uden at løbe. På den måde er gåfodbolden en mulighed for at brede fodbold ud til endnu flere - blandt andre personer med kroniske sygdomme, som forhindrer dem i at dyrke almindelig fodbold.

Gåfodbolden har sine rødder i England, hvor kendte spillere som Harry Kane fra Tottenham Hotspurs samt tidligere måljægere som Allan Shearer og Sir Geoff Hurst har været med til at promovere spilleformen, som især er rettet mod personer over 50 år, som af den ene eller anden årsig ikke kan eller vil spille traditionel fodbold.  

Netværk
Dagen blev afsluttet med et oplæg af Christian Stadil, der handlede om, hvad netværk er, og hvordan man opbygger og aktiverer sit netværk.

Sammensætning af grupper og udvalg
Unionen har over 100 frivillige fordelt på en lang række faggrupper og udvalg, som arbejder for at udvikle og fremme fodbolden på Sjælland. I enhver dynamisk organisation er der hvert år til- og afgange blandt de frivillige og dette er også tilfældet i år, hvor der er et par nye ansigter blandt de frivillige. 

De frivillige ambassadører i faggrupperne er udpeget af DBU Sjællands bestyrelse til at varetage klubbernes og dommernes interesser i sjællandsk fodbold. Sammensætningen ser således ud ved indgangen til 2017.
 
Bestyrelsen
Formand Ole Jacobsen, Jørn Hedengran (næstformand), Frank Petersen (kasserer), Peter Roslev, Allan Thoft Jensen, Heidi Christensen, Jakob Koed og Thomas Gram samt koordinator Jens Erik Jensen.   

Ankeinstansen

Formand Henrik Funder, Hans Munch og Bent Halfdan Pedersen samt koordinator Jens Erik Jensen. 

Disciplinærinstansen
Formand Finn Moseholm (ny), Palle Knudsen og James Marius Keiwe (ny) samt koordinator Kenneth Friis Nielsen. 

Børne-, ungdoms- og seniorudvalget (BUS-udvalget)
Formand Kim Møller, Ebbe Rasmussen, Niels Jørgen Larsen, Peter Dinesen, Jan Groth Møller, Henriette Hansen, Karin Dam samt koordinator Brian Rasmussen.  

Dommerudvalget

Formand Trine K. Westhoff, Süleyman Yücel, Finn Machenhauer, Thomas Lauritsen (NY) samt koordinator Buller Friis. 

Udviklingsudvalget
Formand Gerhard Grubb Waaentz, Baris Atak, Thomas Gram, Henning Hansen, Signe Abildå, Anja Stiil og Francisco Ortega samt koordinator Lene Rydal (NY).

Drenge Indrangeringsgruppen

Formand Bent L. Jørgensen, Bent Olsen, Michael Munch, Preben Dalgaard og Frank Blaase samt koordinator Thomas Rasmussen. 

Pige Indrangeringsgruppen

Formand John Ipsen, Peter Skov Jensen og Birger Dencker samt koordinator Thomas Rasmussen. 

Træneruddannelsesgruppen

Formand Jens Peter Sørensen, Kim Splidsboel, Christian Grønbæk, Per Venzel, Kent Hørlyk Sehested samt koordinator Kirsten Christensen. 

Dommer Indrangeringsgruppen
Formand Allan Vennike, Henning Horn, Jan Danielsen, Claus Olsson, Ole H. Sørensen, John Kildsgaard (udpeget af DBU Lolland-Falster), Michael Skaarup (udpeget af DBU Lolland-Falster), Lars Meyer og Jan Bremer samt koordinator Buller Friis.

Dommer Regionalgruppe 1
Formand Stig Grander, Jørgen Lundgaard (NY) Kurt Matzen, Peter Linde Larsen, Per Kofoed (NY) samt koordinator Jan Pedersen. 

Dommer Regionalgruppe 2
Formand Jens Damgaard Gøtzsche, Claus Jessing, Jan Kofoed, Karsten Jensen og Kim Hansen samt koordinator Finn Skytthe Jakobsen. 
 
Dommer Regionalgruppe 3
Formand Elvir Hadzidulbic, Tom Carlson, Ole Sørensen, Niels-Jørgen Gottlieb, Lars Kulle og Jens Pedersen samt koordinator Niels Ringvig.

Fair Play Ambassadørkorpset
Allan Hallin, Claus Haakonsson, Frank Jensen, Hans Martinsen, Henning Stephansen, Henrik Christiansen, Jens Egsgaard, Jens Michael Hansen, John Strandskov, Johnny Helsinghoff, Kenneth Mumgaard Pedersen, Lau Petersen, Leo Jensen, Michael Nordkvist, Niels-Jørgen Gottlieb, Preben Dalgaard, Stig Sinius Nielsen og Svend Aage Andersen samt koordinator Bettina Pauck Hansen. 

Nedlagte udvalg
Seniorudvalget, Ungdomsudvalget og Børneudvalget.

Log ind