MENU

FrivilligUge 39: i Melby-Liseleje IF er alle lige vigtige, og kan bidrage lige godt

De blev årets fodboldklub på Sjælland i 2016, og til deres generalforsamling kommer der ofte 90-100 mennesker og deltager. Kim Daugbjerg, formand i Melby-Liseleje IF, løfter her sløret for hvordan de er lykkedes med, at involvere klubbens medlemmer, forældre, trænere og andre.


”Alle kan bidrage til klubben. Så det arbejder vi målrettet for, at alle gør. Det var bl.a. vores store indsats med at involvere og skabe ejerskab, der gjorde, at vi blev valgt som ’Årets Fodboldklub 2016’. Jeg har engang læst om en klub der ved indmeldelse sagde ”du melder dig ikke ind i en fodboldklub, men i et fællesskab” – kloge ord, og det er det, vi som klub søger at arbejde efter dag efter dag.”

Sådan fortæller Kim, formand for Melby-Liseleje IF, da DBU Sjælland møder ham på grønsværen en mandag aften.

Når generalforsamlingen bliver et tilløbsstykke
Som et eksempel på den store involvering af medlemmer, som Melby-Liseleje har succes med, kan generalforsamlingerne fremhæves. Her er der ofte 90-100 mennesker – både unge, som gamle, forældre som spillere. Opskriften er egentligt ikke så svær, fortæller Kim. 

Det handler om, at gøre det til et attraktivt tilbud med fokus på fællesskab og mulighed for at bidrage uden at blive tvunget ud i opgaver.

”Vi har faktisk valgt at gøre det til et dagsarrangement – en lørdag, hvor vi mødes til fælles morgenmad. Bagefter er der generalforsamling og så spiller vi fodbold, spiser mad og spiller banko. Det der er vigtigt på dagen, er at alle får mulighed for at blive hørt – hvis du er U17-spiller, har du altså også noget at sige, men du skal selvfølgelig ikke tvinges til at påtage dig opgaver, som du ikke er tryg ved.

Det er også okay, hvis man ikke har noget at sige – bare det, at man møder op, lærer særligt de unge meget af. Når de så er klar til at påtage sig ansvarsopgaver i klubben, så forventer vi til gengæld også, at de gør det, og så er de ligesom allerede inde i, hvad det vil sige og ved, at det ikke er så farligt at påtage sig frivilligopgaver.”

Og det skaber forældreopbakning
At de unge gider involvere sig i klubben er også noget af det, der gør, at deres forældre, selv der hvor børnene er blevet store, også har lyst til at tage en ekstra tørn. Og det er vigtigt med så stor en forældreopbakning, når der f.eks. skal findes frivillige til at lave mad, sætte op mv. til de to årlige Super Lørdage. Her inviteres der til åbent hus i klubben, hvor der er kampe hele dagen og fællesspisning for alle fremmødte. Sidst var der ca. 160 mennesker til fællesspisningen.

Kim fortæller, at klubben har rigtig mange af den slags arrangementer, hvor de frivillige er nøglen til succes:

”Vi ser dem som hele grundlaget for klubben, og derfor var det også de frivillige, vi spurgte til råds, da vi skulle fastlægge en retning og værdier for klubben. Der satte bestyrelsen sig ned sammen med ca. 30 frivillige og en Klubrågiver fra DBU Sjælland for at fastlægge det – og sådan noget skaber ejerskab fra alle involverede.”

Anderledes måder at skabe involvering på
I det hele taget har klubben et stort fokus på at skabe involvering, liv og opbakning til klubben. Den frivillige hjemmesideansvarlige udsender som et eksempel hvert år en tipskupon med 13 hjemmekampe, og vinderen får sponsorgaver, som de frivillige også har skaffet. Det betyder, at der er ekstra incitament for at blive og se de andre holds kampe og at heppe, så det rigtige resultat kommer i hus – om det så er U14 eller 1.holds herrerne.

”Jeg tror, det der med, at alle er lige vigtige i klubben, og at alle kan bidrage lige godt – det betyder noget. Det skaber hos både medlemmer, forældre, trænere mv. sådan en lyst til at bakke op om klubben og til at tage initiativ til forskellige ting. F.eks. er alle i vores klub 100 % frivillige, og ingen får betaling for det. Det viser netop, at ingen er vigtigere end andre – men, at alle er helt uundværlige. Jeg er, som formand, stolt af, at vi er lykkes med at skabe en klub, hvor alle ved, at de kan forvente noget af os, men at vi til gengæld også kan forvente noget af dem den anden vej”, slutter Kim af.


Log ind