MENU

Bestyrelsen advarer mod 'klubshopping'

DBU Sjællands bestyrelse ønsker at åbne op omkring sit arbejde. Derfor kan du fremover læse udvalgte drøftelser fra bestyrelsesmøderne her på hjemmesiden.

Her kan du læse en opsummering af udvalgte drøftelser fra mødet i DBU Sjællands bestyrelse 19. juni 2018. 

Bestyrelsen drøftede på baggrund af en konkret klubhenvendelse den problematik der opstår, når en træner skifter klub og tager et helt hold med sig – altså en form for ’klubshopping’. Bestyrelsen ser meget alvorligt på den type sager, fordi de skader klubberne, spillerne og fodbolden som helhed. 

Bestyrelsen har stor opmærksomhed på problematikken, og vil gerne høre fra klubber, der oplever dette – ligesom DBU Sjælland står klar med råd og vejledning. Dog pointerer bestyrelsen, at forholdet er udenfor unionens råderum ifølge love og reglementer. Derfor ville en indgriben fra DBU Sjællands side være en fratagelse af ledelsesansvaret fra klubben, hvilket bestyrelsen ikke ønsker.   

Bestyrelsen gør i den forbindelse klubberne opmærksomhed på, at de har en mulighed for at stoppe denne type adfærd ved at sige nej, når en træner tilbyder at skifte klub med et helt hold af spillere. Det skal naturligvis være muligt at skifte klub både som træner og spiller. Men bestyrelsen vil kraftigt opfordre klubberne til at tage en åben og ærlig dialog med den klub, som træner og spiller kommer fra, før de siger ja til at oprette et nyt hold. 

Fiskeri på pigesiden
Bestyrelsen behandlede en indstilling fra administrationen omkring en række indsatser der skal understøtte og udvikle pigefodbolden på Sjælland. Herunder blev problematikker vedrørende fiskeri af spillere i pigefodbolden drøftet. Bestyrelsen ser med alvor på fiskeri i pigefodbolden og har bedt administrationen om at arbejde videre med indstillingen til senere behandling – blandt andet skal finansieringsmuligheder afklares. 

Medlemstal og holdtilmelding
Bestyrelsen lagde ud med at drøfte de seneste medlemstal fra DIF, der dækker over klubbernes medlemstal for året 2017. Overordnet set er medlemstallet hos DBU Sjællands medlemsklubber faldet fra 88.038 til 86.132 (2,2 procent). Bestyrelsen udtrykte bekymringer for medlemstallene – særligt det faktum at drenge under 12 år (1350 færre end 2016) og piger (395 færre end 2016) viser bekymrende tendenser.
Bestyrelsen ønsker at afholde dialogmøder med klubberne om, hvordan man kan samarbejde om at styrke klubbernes frivillighed. 

Klubudvalg
Herefter drøftede klubben en indstilling om oprettelse af et klubudvalg, der har som sit væsentligste formål at få DBU Sjællands ledelse tættere på klubberne og skabe viden om ’fremtidens fodboldklub’. 
Ideen om øget klubdialog mødte opbakning, og det drøftedes, hvorvidt opgaverne kunne løftes i de bestående strukturer, herunder administrativt initierede og understøttede dialogmøder samt FormandsLounges. Konklusionen blev, at bestyrelsen vil arbejde videre med ideen. 

Frivillighedsprojekt
I relation til emnet var et forslag om at nedsætte en ’frivillighedsgruppe med videre i DBU Bredde/FLU-regi’. Projektet har som sit væsentligste formål at styrke frivilligheden i dansk fodbold. Blandt andet har projektet et stort fokus på rekruttering af unge frivillige, potentialet for motionsfrivillige og EURO2020 som rekrutteringsplatform for nye fodboldfrivillige. Bestyrelsen så mange spændende tanker i oplægget, fordi oplægget kan være med til at bidrage til en øgning af antallet af frivillige. Dog skal der afklares ressourcespørgsmål før der træffes beslutninger.   

Holdkort
Bestyrelsen evaluerede den nuværende holdkortordning: Ikke udfyldt holdkort medfører tabt kamp. Fakta viser, at under 2 procent bliver taberdømt. Bestyrelsen ønsker på den baggrund af fastholde den nuværende ordning med et fortsat højt fokus på at informere om reglen samt muligheden for notifikationer til holdkort-udfylder via DBU’s Fodbold App.

Log ind