Karantæne for vold mod dommer i pokalkamp

DBU Sjællands Disciplinærinstans har nu behandlet sagen om vold mod en dommer i DBU Pokalens 4. runde mellem Køge Union og B73, Slagelse. Den pågældende spiller idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 1. juli 2020.


DBU Sjællands Disciplinærinstans har nu behandlet sagen om vold mod en dommer i DBU Pokalens 4. runde mellem Køge Union og B73, Slagelse. Den pågældende spiller idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 1. juli 2020.  

En kamp i DBU Pokalens 4. runde, under DBU Sjælland, mellem Køge Union (Serie 3) og B. 73, Slagelse (Serie 1) 23. maj fik en brat og trist afslutning, da en spiller fra Køge Union med fem minutter tilbage af kampen vælger at slå kampens dommer. 

Sagen er nu blevet behandlet af DBU Sjællands Disciplinærinstans, der har tildelt den pågældende spiller karantæne fra al dansk fodbold frem til 1. juli 2020. Derudover tildeles Køge Union sportslige og økonomiske sanktioner. 

Sagen kort
Med fem minutter tilbage af kampen reducerer B73, Slagelse til 2-3. Episoden opstår, da en spiller fra B73, Slagelse samler bolden op i målet for at få den hurtigt i spil igen. Dette får en Køge Union-spiller til at puffe til spilleren fra B73, Slagelse. Dommeren vælger på baggrund af dette at tildele spilleren en advarsel. Spilleren reagerer voldsomt på kendelsen ved at slå dommeren i ansigtet. Slaget har en sådan kraft, at dommeren falder til jorden og kortvarigt oplever et ’black out’. Dette afbryder kampen og dommeren bliver kørt på hospitalet.  

Begrundelse
I Disciplinærinstansens behandling er indgået dommerens indberetning og de to klubbers redegørelse over hændelsesforløbet. Disciplinærinstansen slår indledningsvist fast, at den betragter 
kampen som afbrudt, idet dommeren slås omkuld, og kampen ikke genoptages herefter,
da dommeren må hentes af ambulancen.

På baggrund af sagsakterne konkluderer Disciplinærinstansen, at det er Køge Union, der bærer ansvaret for 
kampens afbrydelse, selv om den voldelige handling kan isoleres til en enkelt spiller fra klubben. Disciplinærinstansen vælger på den baggrund af sanktionere Køge Union både sportsligt og økonomisk. 

I afgørelsen roser Disciplinærinstansen dog også Køge Union for at tage aktion efterfølgende og bortvise den pågældende spiller fra klubben. Derudover noteres det, at klubbens spillere forsøgte at
hjælpe dommeren under selve episoden. Disciplinærinstansen ser dette som en formildende omstændighed i forbindelse med vurderingen af den økonomiske sanktions størrelse.

Spilleren idømmes karantæne for dette forhold, og Disciplinærinstansen betragter det i den forbindelse som en skærpende omstændighed, at der er tale om kampens dommer.

Disciplinærinstansen understreger i sin afgørelse, at vold ikke hører til på en fodboldbane – uanset hvem den begås imod, og at den adfærd som Køge Unions spiller lægger for dagen er ”fuldstændig uacceptabel”.

Grundet tilhørsforhold til en af kampens parter har James Marius Keiwe, der er et af Disciplinærinstansens tre medlemmer, erklæret sig inhabil, og han har derfor ikke deltaget i sagsbehandlingen.  

Afgørelsen
På ovenstående baggrund har DBU Sjællands Disciplinærinstans truffet følgende afgørelse jævnfør turneringsreglementets § 45.1 og DBU Sjællands økonomiregulativ:
  • Køge Union taberdømmes 0-3 i ovenstående kamp, og B73, Slagelse vinder derfor 3-0
  • Køge Union idømmes en bøde på kr. 1.000,- for at være årsag til afbrydelsen af ovenstående kamp 
  • Spilleren idømmes karantæne fra al dansk fodbold frem til 1. juli 2020 for at slå dommeren med en sådan kraft, at denne falder til jorden og kortvarigt oplever et blackout
Afgørelsen kan jævnfør turneringsreglementets § 46.7 ankes til DBU Sjællands Appelinstans.

Ankefristen er 2 hverdage fra afgørelsens modtagelse. Den korte ankefrist skyldes, at der er tale om en kamp i DBU Pokalen under DBU Sjælland, hvor næste runde (5) spilles i den kommende uge. 

Hvis afgørelsen ikke ankes, så betyder det, at det bliver B73, Slagelse (Serie 1), der skal møde Holbæk B&I (DS) i 5. runde af DBU Pokalen under DBU Sjælland. Kampen spilles 6.6.2018 på Stadion Vest i Slagelse. 

DBU Sjælland har ingen yderligere kommentarer til afgørelsen før ankefristen er udløbet. 

Spørgsmål
Kan rettes mod Peter Otto Vest Hansen, tlf. 4634 0735 eller peve@dbusjaelland.dk

Log ind