MENU

DBU Sjællands bestyrelse præsenterer "Strategi 2020"

DBU Sjællands bestyrelse har den seneste tid arbejdet med de strategiske mål for organisationen for 2020, for også i fremtiden at sikre, at DBU Sjælland på bedst mulig vis repræsenterer de sjællandske fodboldklubber

DBU Sjællands bestyrelse præsenterer "Strategi 2020"

Med afsæt i ”Strategi 2019”, har DBU Sjællands bestyrelse den seneste tid arbejdet med at udvikle og formulere en ”Strategi 2020”, der skal sikre at organisationen også i 2020 har fokus på nogle af de indsatser som er altafgørende for den sjællandske fodbold, og de sjællandske fodboldklubber.

To overordnede strategiske hovedtemaer
På baggrund af dialog med frivillige og andre interessenter i Sjællandsk fodbold, har ”Strategi 2020” særligt fokus på de to overordnede strategiske hovedtemaer, ”Frivillighed” og ”Respekt”. Temaer som også i ”Strategi 2019” havde en fremtrædende position, men som nu bliver helt centrale for DBU Sjællands Strategi 2020.

”Vi må ikke glemme respekten for hinanden”

DBU Sjællands formand, Jakob Koed, havde også respekt på programmet til årets delegeretmøde, hvor formanden i sin beretning havde denne opfordring. ”Vi må ikke glemme respekten for hinanden”. En opfordring som DBU Sjælland som organisation nu med Strategi 2020 vil sætte øget fokus på.

Handlinger bag ordene

”Strategi 2020” understøttes af flere konkrete handlinger, der alle til sammen skal understøtte de strategiske mål og ønsker.

Som helt konkret afledt effekt af Strategi 2020, vil klubberne i uge 39, stifte bekendtskab med ”Giv en hånd” kampagnen, som skal understøtte frivilligheden ude i klubberne, og bidrage til at få tiltrukket endnu flere frivillige i de sjællandske fodboldklubber.

I samme uge vil DBU Sjællands ambassadører besøge flere af de sjællandske klubber, og sætte fokus på frivilligheden, under overskriften Frivilliguge 39.

Derudover vil der i 2020 ligeledes blive udrullet en respektkampagne, der har til formål at minde alle der har en interesse i fodbolden om, med Jakob Koeds ord: ”ikke at glemme respekten for hinanden”. 

Log ind