DBU Sjællands bestyrelse har nu udvalgt de 22 frivillige, der fremover skal udgøre Dommerudvalget, Dommerindrangeringsgruppen, Udviklerindrangeringsgruppen og HR-/Uddannelsesgruppen.    

Personerne er udvalgt udfra en åben søgning, der løb fra 31. oktober til 20. november 2019. DBU Sjælland har i valget af de pågældende personer lagt vægt på både kompetencer og diversitet. I den forbindelse dækker diversitet over medlemmernes personlige egenskaber samt geografisk spredning i DBU Sjællands område.

Det nye udvalg og de tre nye grupper har alle opstartsmøder planlagt i januar. Den endelige sammensætning blev vedtaget af bestyrelsen 10. december 2019. Alle ansøgere har fået direkte besked. 

Dommerudvalget
Trine K. Westhoff, formand 
Tonni Ristorp 
Elvir Hadzidulbic
Henrik Sams 
Nicki Nordlund Hansen

Dommerindrangeringsgruppen
Henning Horn, formand
Jan Bremer
Jan Pedersen 
Jan Kofod 
Claus Jessing 
Jørgen Lundgaard 

Udviklerindrangeringsgruppe
Süleyman Yücel, formand 
Claus Olsson 
Bent Halfdan Pedersen 
Henrik Them Christensen

HR-/Uddannelsegruppen
Poul Duus Gilling, formand
Jens Egsgaard
Lars Meyer 
Steen Jensen
Stig Grander
Ole H. Sørensen 
Gert Smistrup

Dommeransvarlig Peter Theis er koordinator for de nye udvalg og grupper. Han kan kontaktes på petm@dbusjaelland.dk eller 4634 0770.   

Baggrund
Den nye struktur skal arbejde hen mod, at DBU Sjælland skal være det mest attraktive sted at være dommer. Det sker for at få yderligere fokus på trivsel og uddannelse, rekruttering og fastholdelse, samt for at skabe øget transparens og tydelig adskillelse af funktioner. 

På linket herunder kan du læse mere om opgaverne i det nye udvalg og de nye faggrupper: 

Læs mere her