MENU

Skoleelever fik smag for frivilligt arbejde

Eleverne i 7. klasse på Utterslev Skole fik smag for frivilligt arbejde, da de deltog i aktiviteten ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, som er tre fagdage afholdt i et samarbejde mellem skolen, BK Union og DBU.

Skoleelever fik smag for frivilligt arbejde
AF: DBU Sjælland Kommunikation//

Røde kinder og store smil overalt. ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er i fuld gang på BK Unions fodboldbane i København Nordvest. Elever fra 1. klasse på Utterslev Skole dribler sig til ny læring gennem lege med fokus på sundhed og fodbold. Og underviserne – det er såmænd elever fra skolens 7. årgang.

”Det er rigtig spændende at prøve. Det er ikke noget vi er vant til. Normalt lytter vi kun, men i dag underviser vi selv nogen”, fortæller Faadumo Abshir fra 7. klasse, der gerne vil lave frivilligt arbejde – måske i fodboldklubben.

Mingus Lavigne Strange fra 7. klasse spiller allerede fodbold i BK Union. Men oplevelsen med at undervise de små elever har givet ham mod på mere: ”Dagen i dag har vist, at det er ret hårdt at undervise, men det var sjovt at prøve. Jeg overvejer at blive hjælpetræner i klubben”, fortæller han.

’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er en aktivitetspakke med tre fagdage med fokus på fodbold, sundhed og trivsel. Samtidig får klubben mulighed for at vise sig frem for potentielle spillere fra de yngste klasser og unge frivillige fra de ældre årgange. 

Styrker trivslen på tværs
Midt på banen står lærer i indskolingen og bevægelsesvejleder Eyyüphan Sarikurt og smiler bredt. Han kontaktede DBU, da han ledte efter et undervisningsforløb, der trænede trivsel og læring gennem fysisk aktivitet og samtidig havde fokus på både fysisk og mental sundhed.

”Jeg er helt vild med aktiviteterne og hele storylinen. Alle er motiveret - børnene er glade og 7. klasse har en opgave med at instruere. En fælles oplevelse som denne gør, at der bliver dannet nye grupperinger, hvor indskolingen får bekendte i 7. klasse, og det gør noget godt for trivslen på tværs”, siger han.

Eyyüphan Sarikurt ser desuden en styrke i, at lærere og pædagoger er sammen på tværs i forbindelse med åben skole-arrangementet i BK Union. Blandt andet glæder det ham, at kollegaerne får nye værktøjer, som de kan benytte til at få mere fysisk aktivitet ind i skoledagen. ”Det der sker, når man som lærer selv har prøvet øvelserne er, at så er du ikke så bange for det i morgen. Så er det nemmere at gå ud og selv gøre det med din klasse i skolegården”.

Et samlet undervisningsforløb

’Hovedet, Kroppen, Klubben’ består af tre dage - en Sundhedsdag, en Trivselsdag og en ’Åben Skole’-dag. Sundhedsdagen og Trivselsdagen står skolen for at afvikle med udgangspunkt i fyldestgørende undervisningsmaterialer. ’Åben Skole’-dagen afholdes i den lokale fodboldklub af to DBU-instruktører, der kommer med alle materialer og blot skal bruge en 11-mands fodboldbane.

”De unge får en ejerskabsfølelse over deres station, hvilket giver dem motivation til at tage ansvar og få det til at fungere derude, og det er det projektet kan. Det er dem selv, der skal klare det ude på posterne, hvor de står med 12 indskolingselever, som bliver ukoncentrerede og urolige, hvis de ældre elever ikke tager ansvar. Det at nogen er afhængige af dem, det giver dem en følelse af medansvar””, siger Stine Snitgaard Jensen.

For 7. klasses eleverne sluttede dagen i BK Unions klubhus, hvor klubbens ungdomsformand John Emil Winberg gav en introduktion til det at være frivillig i klubben. Noget han har et ganske stort kendskab til, da han selv blev frivillig som 14-årig.

”Vi vil gerne deltage, da det er svært at få adgang til skolerne, og fordi der er noget godt materiale i 'Hovedet, Kroppen, Klubben'. Der gør DBU det nemmere. Vi vil jo enormt gerne skolerne. Vi ser mange i det her område, der begynder til fodbold for sent. For os handler det om, at vi gerne vil have flere medlemmer og flere frivillige, og der er det her er måden at samarbejde med skolerne på”, siger John Emil Winberg.

Er en afvikling af ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ noget for jer?

Her kan I læse mere eller ansøge om en afvikling i efteråret 2019

Spørgsmål
Vil du gerne vide mere? Så kan projektkoordinator Simone Deisting Skejø kontaktes på sims@dbusjaelland.dk eller 4634 0747.

Faktaboks
’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er tre dages undervisning bestående af en Trivselsdag (Hovedet), Sundhedsdag (Kroppen) og en Åben Skole’ dag (Klubben)

  • Undervisningen opfylder kompetence- og vidensmål for både ind- og udskoling og er en blanding af klasseundervisning og praktiske øvelser
  • ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ sætter på en sjov og let måde sundhed, trivsel og bevægelse på skoleskemaet
  • Der kan maks. deltage 100 indskolingselever og 60 udskolingselever på 'Åben Skole'-dagen. Både indskoling og udskoling skal deltage
  • Målgruppen er: 0.-3. klasse (5-6 timer pr. dag, inkl. pauser og frokost) og 7.-9. klasse (7-7½ time pr. dag, inkl. pauser og frokost)

Log ind