DBU Sjællands bestyrelse besluttede ved sidste bestyrelsesmøde at indføre en ny model for en årlig regulering af holdtilmeldingsgebyret.

Tidligere har holdtilmeldingsgebyret ikke været fast reguleret, men er blevet justeret ved større stigninger efter behov. Sidste år drøftede DBU Sjællands bestyrelse at udarbejde en pristalsreguleret model, så stigningerne bliver i begrænset størrelse, men reguleres hvert år.

På DBU Sjællands bestyrelsesmøde d. 19. september 2019, vedtog DBU Sjællands bestyrelse derfor at indføre den nye model for en fast årlig regulering af holdtilmeldingsgebyret.

Den nye model
Den nye model betyder, at holdtilmeldingsgebyret en gang om året, vil følge Kommunernes Landsforenings årlige skøn for pris- og lønudviklingen.

Den årlige regulering vil finde sted hvert år, inden tilmeldingen til forårssæsonen påbegynder. 

Bestyrelsen vedtog ligeså på mødet at forbeholde sig retten til ekstraordinært, at vedtage en ændret procentuel regulering, såfremt at den økonomiske udvikling i unionen tilsiger dette.

 

Spørgsmål
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte DBU Sjælland på info@dbusjaelland.dk