Der er udsving fra år til år, men de samlede medlemstal i DBU Sjællands medlemsklubber ser ud til at have fundet deres leje. Over en periode på syv (2013-2019) år har medlemstallene ligget stabilt med et afrundet gennemsnit på 86.724. I år er der så et fald, da medlemstallet er faldet fra 86.976* i 2018 til 84.598 i 2019.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi i år har en tilbagegang på 2378 fodboldspillere i de sjællandske klubber. Derfor vil vi nu dykke ned i tallene og undersøge nærmere, om der er behov for yderligere tiltag for at understøtte vores medlemsklubber med at fastholde og tiltrække flere af medlemmer”, siger Jakob Koed, formand for DBU Sjælland.  

Færre drenge og flere voksne kvinder
Hvis vi skal starte med det positive, så er der kommet 93 flere mænd til over 60 år. Desværre er der sket et fald i alle andre aldersgrupper for drenge og mænd. Her tegner drenge i alderen 0 til 18 år sig for det største antal med 1585 færre spillere på grønsværen. Blandt gruppen af voksne spillere fra 19-59 år kan vi konstatere et fald på 832 spillere. Samlet giver det et fald blandt drenge og mænd på 2.324 spillere.

Hos pigerne og kvinderne er der ikke de store udsving. Gruppen af piger i alderen 0 til 18 år er faldet med 258 spillere. Derimod er der kommet flere voksne kvinder på banerne, da antallet af kvinder i alderen 19 til 59 år er steget med 204. I alt giver det et samlet fald blandt piger og kvinder på 54.

De 10 klubber med flest aktive medlemmer
I opgørelsesåret 2019 var der 353 fodboldklubber under DBU Sjælland. Det er et fald på 10 klubber i forhold til året før. Ligesom sidste år er Greve Fodbold den klub med flest aktive medlemmer med 1694. Herefter følger Brøndbyernes IF (1498) og Farum BK (1480).

1. Greve Fodbold – 1694 aktive medlemmer
2. Brøndbyernes IF – 1498 aktive medlemmer
3. Farum BK – 1480 aktive medlemmer
4. Ballerup-Skovlunde Fodbold – 1273 aktive medlemmer
5. Lyngby BK 1921 – 1262 aktive medlemmer
6. Himmelev-Veddelev BK – 1255 aktive medlemmer
7. Virum-Sorgenfri BK – 1169 aktive medlemmer
8. Hørsholm-Usserød IK – 1139 aktive medlemmer
9. IF Skjold Birkerød Fodbold – 1082 aktive medlemmer
10. Allerød FK – 1058 aktive medlemmer

Se medlemstallene fordelt på klubber

*Vi skal gøre opmærksom på, at medlemstallet for 2018 er korrigeret i forhold til det medlemstal vi offentliggjorde i april 2019. Korrigeringen har øget medlemstallet for 2018 med 66 medlemmer og skyldes mindre fejl i medlemsregistreringen.