På et pressemøde 23. marts meddelte myndighederne, at nedlukningsperioden fortsætter til og med 13. april som følge af corona-krisen. Med de mange aflysninger og udsættelser er mængden af opgaver markant reduceret og derfor bliver 23 fuldtids- og deltidsmedarbejdere i DBU Sjælland hjemsendt gældende fra fredag 27. marts.

Hjemsendelsen sker med støtte fra den vedtagne lønkompensationsordning, der under corona-krisen skal holde hånden under danske arbejdspladser. Det betyder således også, at alle berørte medarbejdere vil få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres arbejde, når krisen er overstået, og DBU Sjælland kalder dem tilbage.

”Vi er ramt af en historisk krise, der rammer os på sundheden og ikke mindst vores økonomi. Når vi ikke kender krisens varighed, så kender vi ikke til de indtægter, som vi måske går glip af, og så er det vigtigt, at vi minimerer vores udgifter. Vores indtægter kommer i høj grad fra vores medlemsklubbers deltagelse i vores aktiviteter. Og da foreningslivet nu er sat på pause, så mangler vi de indtægter. Vi ønsker derfor at vise rettidig omhu – både af hensyn til organisationens fremtid, vores medlemsklubber og af hensyn til vores medarbejdere i denne svære tid. Lige nu er vores fokus på at sikre, at vi kommer bedst muligt ud på den anden side af krisen”, siger Kristoffer Okholm-Naut, direktør i DBU Sjælland.

Nødberedskab
Medarbejderne i DBU Sjælland har siden 12. marts arbejdet hjemmefra, og vi har siden igangsat en række tiltag for at understøtte vores medlemsklubber bedst muligt – under disse særlige omstændigheder.

”Vi er taknemmelige over kompensationsordningen, som gør det muligt at tage vare på vores organisation, den sjællandske fodbolds fremtid og vores medarbejderes tryghed. Vi sætter pris på, at vi nu kan sende vores personale hjem med fuld løn og med en vished om, at de kan vende tilbage, når krisen er forbi, så vi kan få turneringer, uddannelsestilbud og alle vores andre aktiviteter op at køre for vores medlemsklubber og breddefodbolden generelt, siger Kristoffer Okholm-Naut.

Hjemsendelsen af medarbejderne betyder helt konkret, at DBU Sjælland fra fredag morgen overgår til et nødberedskab, hvilket blandt andet indebærer, at man må forvente noget længere svartider på bl.a. mail-henvendelser. Desuden bliver alle interne mødeaktiviteter aflyst, herunder fagudvalg og lignende.

DBU Sjællands minimumsdrift opretholdes for at kunne håndtere nødsituationer, sikre den nødvendige beslutningskraft og være forberedt på en normalisering af forholdene. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om et nødberedskab, så vi opfordrer alle til, at man forsøger at orientere sig på dbusjaelland.dk/corona. DBU Sjælland kan fortsat kontaktes ved at sende mails eller ringe direkte til nødberedskabet. Se kontaktoplysninger på nødberedskabet herunder:

Kristoffer
Direktør Kristoffer Okholm-Naut
Thomas Lesly Rasmussen
Turneringschef Thomas Lesly Rasmussen (p.t. sygemeldt)
Fællesrækker og herre DS, Drenge indrangering, Pige indrangering 4634 0736 4092 8892 (Træffes 10-15)
Peter Otto Vest Hansen
Kommunikationschef Peter Otto Vest Hansen
Presse og medier, Dommerkommunikation 4634 0735 2176 5370
Kenneth Friis Nielsen
Sekretariatschef Kenneth Friis Nielsen
Chef for sekretariatet, protester, turneringssager, optagelse af nye klubber, godkendelse af samarbejder mellem klubber 4634 0746 5124 4790
Thomas Johnsen
Økonomi- og regnskabsansvarlig Thomas Johnsen
Fakturering, Regnskab og Økonomi 4634 0740