Corona: De seneste dage er der kommet nye restriktioner i 18 sjællandske kommuner. I første omgang var det 17 Hovedstadskommuner og siden er Helsingør Kommune også blevet tilføjet listen.

I tråd med regeringens og myndighedernes retningslinjer vil DBU Sjællands egne fodboldkampe og øvrige aktiviteter blive afviklet som planlagt til og med søndag 6. december.
Kampe i fællesrækkerne med DBU København i weekenden 5./6. december., hvor mindst ét hold er fra en af de berørte 18 kommuner flyttes. De berørte har fået direkte besked.  

Programsatte puljer og enkeltkampe i indefodbold/futsal/Vinterbold uden hold fra de 18 berørte kommuner vil også blive afviklet som planlagt.

Fra 7. december 2020 til og med 2. januar 2021 vil de nye restriktioner få følgende betydning for DBU Sjællands stævner, kampe og øvrige aktiviteter:

Vinterbold
Vi har flyttet samtlige kampe i Vinterbold, hvor mindst ét hold er fra en af de berørte 18 kommuner. Kampene er flyttet til marts 2021, så klubberne selv kan flytte kampene indbyrdes.

Indendørsstævner 12./13. december
Her har vi flyttet de puljer, der har deltagelse af hold fra de berørte 18 kommuner, til februar 2021. I de resterende stævner og puljer, hvor der ikke deltager hold fra de 18 berørte kommuner, har der været en del omrokeringer og flytninger for at samle puljer med hold fra de ikke-berørte kommuner således, at flest muligt kunne komme ud at spille og kampprogrammet hænger sammen. De berørte klubber har fået direkte besked.

Der bliver dermed stævner i Jægerspris, Præstø, Borup (begge dage), Brødeskov, Gadstrup, Tune og Strøby.

Fællesturnering ude:
Her mangler der kun en enkelt kamp, som er uden betydning for forårets turnering. Denne kamp spilles ikke. 

Fællesturnering futsal ungdom
Her er enkelte kampe flyttet, hvor mindst ét hold er fra en af de 18 berørte kommuner. Disse kampe udsættes til afvikling i 2021.

DBU Sjælland har valgt denne fremgangsmåde ud fra et forsigtighedsprincip, og fordi vi gerne vil bidrage til at sænke smittetrykket, så vi forhåbentlig kan komme til at spille fodbold på normal vis i det nye år. Vores udgangspunkt under coronaen har hele tiden været, at det skal være trygt for spillere, trænere, dommere at deltage i vores turneringer og stævner. Derfor ønsker vi ikke, at nogen skal føle en risiko ved at møde hold fra klubber i de berørte kommuner – selvom det i princippet er tilladt. Vi fraråder derfor også træningskampe på tværs af kommuner med og uden de strammere restriktioner.