Alle DBU’s medlemsklubber er forpligtiget til at oplyse medlemstal til Centralt Foreningsregister (CFR) via medlemstal.dk. Klubben modtager fra Centralt Foreningsregister i slutningen af november en mail herom indeholdende loginoplysninger. Sidste frist for at indberette klubbens medlemstal er den 31. januar 2021.

Det er vigtigt at understrege at alle fodboldspillere, skal registreres under aktiviteten ”Fodbold”. DBU har følgende underkategorier til Fodbold i CFR- systeme.


Futsal, indendørsfodbold, eFodbold og para/handicapfodbold.
Klubberne bedes bemærke, at som noget helt nyt skal medlemmer, som deltager i parasport/handicap fodbold nu også tælles med under kategorien ”Fodbold”.


Husk at tælle alle ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer med

Klubbens spillere skal naturligvis tælles, men også ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer, der er aktive medlemmer af foreningen, betaler kontingent eller har frikontingent, skal tælles med som aktive medlemmer. Klubben skal altså registrere alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har været medlem i minimum tre måneder.


De små fødder tæller også                                                                                                           

Det er vigtigt, at alle klubbens medlemmer tælles med – også de allermindste selv om de ikke spiller med i DBU’s turneringer, så skal de på lige fod med alle andre medlemmer tælles med.


Har klubben hold og medlemmer med handicap (parasport)?

Hvis klubben tilbyder handicap-fodbold, er det vigtigt at understrege, at spillerne skal registreres under kategorien ”Fodbold” og ikke under ”Parasport”.


Hvad med Fodboldfitness medlemmer?

Alle motionsspillere der dyrker fodboldfitness – både mænd og kvinder – skal registreres under Fodbold og ikke under Fitness.


Hvis klubben tilbyder efodbold eller futsal?

Mange klubber har fået øjnene op for efodbolden og tilbyder denne aktivitet i klubberne. Hvis klubben tilbyder efodbold til spillerne i din fodboldklub, skal de tælles med under aktiviteten Fodbold. Det samme gælder for spillere, der dyrker futsal.

Hos DIF er der oprettet en aktivitet der hedder ”e-sport”, men den skal klubberne IKKE benytte til registreringen af klubbens efodbold medlemmer, da spillerne da vil tælle med under e-sportsforbundet og ikke DBU.


Kan et medlem tælle to gange?

Ja, men kun hvis personen er medlem af to forskellige klubber, og betaler kontingent til begge klubber. Hvis et medlem er registreret i en af underkategorierne, fører det ikke til dobbeltregistrering, men giver alene et overblik over, hvor mange af klubbens medlemmer der f.eks. dyrker futsal. Det er vigtigt for klubben og DBU at kende tallene.


Find nemt jeres tal med få klik i KlubOffice
KlubOffice sammentæller nu alle fodbold-sportsgrene, når der skal indberettes medlemstal til Centralt Foreningsregister, så hvis I holder styr på jeres medlemmer i KlubOffice kan I let og hurtigt få de tal I skal bruge. Sammentællingen i KlubOffice medtager nu alle medlemmer, der er oprettet i sportsgrenene ”Fodbold”, ”Futsal”, ”eFodbold” og ”para/handicapfodbold”

Fra medlemsoversigten i KlubOffice kan I med ét klik danne en rapport over antal medlemmer i de aldersgrupper, der skal indberettes til DIF. Rapporten medtager alle medlemmer, som har været indmeldt i KlubOffice i min. tre måneder af året - og nu således også medlemmer fra sportsgrenene 'Futsal' og 'eFodbold', hvis de er oprettet i KlubOffice. 


Egne spillercertifikater til Futsal og eFodbold 
Futsal og eFodbold har forud for den nye indendørssæson fået egne spillercertifikater, som tildeles helt automatisk, når medlemmerne oprettes i en afdeling i sportsgrenene 'eFodbold' eller 'Futsal' i klubben. 

Det nye spillercertifikat er obligatorisk for at kunne komme på holdkortet.

Læs mere om de nye spillercertifikater - og se hvordan I opretter medlemmerne rigtigt - i artiklen her.