Vi får for tiden mange meldinger om, at klubberne får mange nye fodboldspillere gennem egne tiltag og tiltag som 'Bold og Bevægelse', DBU's Pigeraketten og motionshold i regi af Bevæg Dig For Livet. 

Det er rigtig dejlige nyheder. Og derfor vil vi bare benytte lejligheden til at huske jer på, at det er vigtigt også at få dem meldt helt ind i klubben.  

30. september er nemlig en vigtig skilledato. For at tælle med i DIF's officielle medlemstal, så skal en fodboldspiller nemlig have været et registreret og kontingentbetalende medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Hvorfor er det vigtigt?
Først og fremmest, så er det vigtigt for klubkassen, da man som klub får tilskud fra  kommunen. Og jo flere medlemmer - jo større tilskud til at købe nye bolde, igangsætte nye initiativer i klubben eller noget helt tredje, der er behov for i netop jeres klub.

Derudover giver det et overblik over medlemmerne - og gør det nemmere at administrere klubbens medlemmer - herunder kontingentopkrævning. Det er samtidig en måde hvorpå i kan vise kommunen og andre samarbejdspartnere om det store og vigtigt arbejde, I gør i klubben. 

Så har din klub fået en masse nye fodboldspillere gennem fodbold for de mindste, et særligt tilbud til ungdomsspillere, motionister eller har i på anden vis fået nye medlemmer i klubben, så husk at få dem registreret. 

Vi tilbyder flere IT-løsninger, der kan gøre det nemmere for jer at indhente kontingentbetaling helt automatisk. Vi tilbyder både systemer og kurser i at benytte systemerne.  

Medlemsbetaling på abonnement: Flere klubber får automatisk kontingent 

Kursus i KlubOffie Økonomi