Roskilde Kongrescenter ligger lørdag d. 5. februar lokaler til DBU Sjællands ordinære delegeretmøde 2022.

I år er der igen, efter et år uden, mulighed for at deltage i Workshops, hvor dommer, turnering, frivillighed og fremtidens børnefodbold er emnerne.

Dem kan du læse mere om her

Praktisk information
For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din forening/klub udfylde og indsende en fuldmagtserklæring.

Den finder du lige her

Med fuldmagtserklæringen bemyndiger du den delegerede med retten til at tale, og stemme på vegne af din forening/klub til delegeretmødet. Vær opmærksom på, at fuldmagterklæringen, kun kan indsendes af en person fra klubbens bestyrelse eller en klubsekretær.

Tilmeldingen/fuldmagten skal være DBU Sjællands administration i hænde senest fredag d. 21 januar 2022. Klubbens officielle postadresse vil modtage en bekræftelse på din tilmelding.

Du finder indkaldelsen til delegeretmøde 2022 lige her

DBU Sjællands regnskab
DBU Sjællands regnskab vil, jf. DBU Sjællands love §4.1, blive offentliggjort på hjemmesiden og tilsendt klubberne.

Vi glæder os til at se jer til delegeretmødet lørdag den 5. februar ved Roskilde Kongrescenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.

Den skriftlige beretning 2021
DBU Sjællands bestyrelses skriftlige beretning, danner baggrund for den mundtlige beretning på årets delegeretmøde, og kigger tilbage på året der gik, 2021. 

Du kan læse den lige her

Kandidater til DBU Sjællands bestyrelse
De sjællandske klubber skal vælge en formand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant til DBU Sjællands bestyrelse på delegeretmødet 2022.

Her kan du se de indstillede kandidater


Corona-situationens påvirkning på delegeretmødet 2022

DBU Sjælland følger udviklingen i Corona-smitten i samfundet tæt.

Vi beder dog alle, så vidt muligt, om allerede nu at tilmelde sig delegeretmødet med forvisning om, at hvis restriktioner og smittetal ændrer præmisserne for afviklingen af årets delegeretmøde, så vil I få besked hurtigst muligt.

Vi sørger for at afvikle under trygge og sikre rammer, og følger alle udstukne retningslinjer og anbefalinger.